Sökning: "Alma Carlsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Alma Carlsson.

 1. 1. Faktorer som kan påverka sjuksköterskors stöd till våldsutsatta kvinnor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alma Carlsson; Frida Frisk; [2020-08-05]
  Nyckelord :sjuksköterska; hälso- och sjukvård; faktorer; stöd; våldsutsatta kvinnor;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Våld mot kvinnor är globalt förekommande och bör ses som ettfolkhälsoproblem. Hälso- och sjukvården är ofta den första instans som den våldsutsattakvinnan kommer i kontakt med och sjuksköterskan har därmed en central roll i kvinnansomvårdnad. LÄS MER

 2. 2. "¡Cáncer es una mujer pegada como una sanguijuela sesenta años succionándole el alma!" : Un examen de los rasgos misóginos en la novela El desbarrancadero de Fernando Vallejo

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Spanska

  Författare :Anneli Carlsson; [2014]
  Nyckelord :Misogyny; feminism; machismo; myths; archetypes; stereotypes.;

  Sammanfattning : El desbarrancadero, published in 2001 by Colombian author Fernando Vallejo is foremost a moving story about brotherly love, but it is also a highly critical novel that lashes out on a number of phenomena such as the catholic church, the Pope and the very idea of religion. It also addresses the poverty of Colombia, its corrupt politicians, the drug trade, viral diseases and animal abuse to mention a few more subjects. LÄS MER