Sökning: "Alma Grön"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Alma Grön.

 1. 1. HÄSTUNDERSTÖDD TERAPIS EFFEKT FÖR BARN INOM AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Alma Grön; Felicia Gustafsson; [2021-03-30]
  Nyckelord :Occupational therapy; autism spectrum disorder; equine-assisted therapy; systematic review;

  Sammanfattning : Bakgrund Barn inom autismspektrumtillståndet kan uppleva svårigheter i ömsesidig social interaktion, förmåga till ömsesidig kommunikation samt begränsade beteende och intressen. Ungefär en procent av alla barn som föds får senare i livet en autismspektrumdiagnos där gruppen är överrepresenterade av pojkar. LÄS MER

 2. 2. Grön nationalism : En analys av Sverigedemokraterna och Alternativ för Sveriges klimat och miljöpolitik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alma Julin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hållbar utveckling i förskolan. En intervjustudie kring lärares uppfattning om sitt arbete utifrån den ekologiska dimensionen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alma Eivner; Annelie Eriksson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i förskolan antagit uppdraget kring den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling i sin verksamhet. Vi vill ta reda på hur lärarna säger sig tolka uppdraget, vilka metodiska och innehållsliga val säger de sig göra och hur de beskriver sitt arbete med natur och miljöfrågor i verksamheten. LÄS MER