Sökning: "Alma Gullbrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alma Gullbrand.

  1. 1. Matematikundervisning genom problemlösning : En studie om lärares möjligheter att förändra sin undervisning

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

    Författare :Alma Gullbrand; [2012]
    Nyckelord :mathematics; problem solving; teaching; matematik; problemlösning; undervisning;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka och visa flera sätt att undervisa i matematik genom problemlösning samt att undersöka vilken inverkan forskning inom området har i praktiken. I undersökningen ingick intervjuer och lektionsobservationer hos tre lärare som systematiskt använder sig av problemlösning i sin undervisning. LÄS MER