Sökning: "Alma Olsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Alma Olsson.

 1. 1. ”Ni lagade mig när jag var trasig och det är jag tacksam för” - En intervjustudie om patienters upplevelse av preoperativ information vid akut bukkirurgi

  Magister-uppsats,

  Författare :Alma Olsson; Hanna Svensson; [2021-02-25]
  Nyckelord :Akut bukkirurgi; Information; Kommunikation; Omvårdnad; Patient; Preoperativ; Upplevelse;

  Sammanfattning : Introduction: Suffering from acute abdominal pain that requires emergency surgery can be traumatic and cause concern for the patient. Research shows that this patient group often experiences a poorer quality of care and information provided compared to patients who are scheduled for elective surgery, despite the good effects that preoperative information entails. LÄS MER

 2. 2. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av kliniskt introduktionsår : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Alma Aaberg; Patricia Olsson Piittisjärvi; [2019]
  Nyckelord :nyutexaminerad sjuksköterska; kliniskt introduktionsår; utvecklingsprocess; övergångsperiod; transition; omvårdnadshandledning; upplevelser;

  Sammanfattning : Ett påtagligt samhällsproblem idag är den rådande brist på legitimerade sjuksköterskor som arbetar inom den svenska sjukvården. I takt med att befolkningen ökar och medelåldern blir allt högre blir vikten av att bibehålla verksamma legitimerade sjuksköterskor allt mer påtaglig. LÄS MER

 3. 3. Effekten av kost och motion vid diabetes mellitus typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Helena Hörlin; Alma Olsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En förändrad livssituation : Diabetikers möjligheter till upplevd hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Alma Olsson Widjaja; Veronica Lagerström; [2013]
  Nyckelord :hälsa; diabetes typ 2; patient; upplevelse av hälsa;

  Sammanfattning : Studiens bakgrund beskriver vad diabetes mellitus innebär för människans levda kroppsamt dess påverkan på patientens hälsa. Problem finns gällande motivering av patientertill egenvård. Även hur patientens syn på hälsa och sjukdomskontroll samt hur enallmänsjuksköterska ska bemöta detta är delar av studiens problemformulering. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med känd blodsmitta - En empirisk intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Alma Loberg; Emeli Olsson; [2012]
  Nyckelord :blodsmitta; hepatit b; hepatit c; HIV; omvårdnad; patienter; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Runt om i världen lever det idag flera miljarder människor med olika blodsmittor. Det finns omkring 34 miljoner individer som bär på HIV-viruset, två miljarder människor som har hepatit B medan det uppskattningsvis finns 130 – 170 miljoner människor i världen som är drabbade av kronisk hepatit C. LÄS MER