Sökning: "Alma Ramcinovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alma Ramcinovic.

  1. 1. ”Barn behöver få utlopp för sitt rörelsebehov” : En kvalitativ studie om hur åtta förskollärare beskriver arbetet med planerad fysisk aktivitet i förskolan.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Caroline Osbakk; Alma Ramcinovic; [2019]
    Nyckelord :förskollärare; planerad fysisk aktivitet; rörelsebehov; grovmotorik; hälsa; miljö;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på hur förskollärare beskriver sitt arbete med planerad fysisk aktivitet i förskolan. I denna studie intervjuades åtta förskollärare med en semistrukturerad intervjuansats. Förskollärarna arbetar med barn i åldrarna 2–5 år, på fem olika förskolor i Sverige. LÄS MER