Sökning: "Alma Vrbanjac"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alma Vrbanjac.

  1. 1. Storstädning som konkurrens - Kommunala hemtjänsten efter införandet av kundval

    Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Alma Vrbanjac; Emira Talic; [2011]
    Nyckelord :Customer choice; assisted living; supplier; customer; staff; organization; Social Sciences;

    Sammanfattning : This study treats the municipal home care and customer choice. The customer choice model means that elderly people with home help services may be granted the opportunity to choose provider and therefore can choose between private and municipal providers. LÄS MER