Sökning: "Almir Cancarevic"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Almir Cancarevic.

 1. 1. KRIGSJOURNALISTIK: SLOVENIENS SJÄLVSTÄNDIGHET - En kvalitativ jämförande studie av hur New York Times och Svenska Dagbladet framställde tiodagarskriget

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Almir Cancarevic; [2020-06-05]
  Nyckelord :Dagbladet; New York Times; Slovenien; Serbien;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att ta reda på hur Svenska Dagbladet och New York Times framställde tiodagarskrigetTeori: Representation, GestaltningsteorinMetod: Kvalitativ innehållsanalysResultat: Framställningen av tiodagarskriget är snarlika. New York Times engagerade sig dock mer i kriget då tidningen skrev flest artiklar och hade fler utrikeskorrespondenter. LÄS MER

 2. 2. Varumärken och mångfald : En studie om mångfald hos olika varumärken på Instagram baserat på deras rasifierade följare.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Nisrit Ghebil; Lukas Peterström Larsson; Almir Cancarevic; [2018]
  Nyckelord :diversity; representation; fashion; racism; racial; mångfald; representation; rasifierad; rasism; mode;

  Sammanfattning : Ämnet vi valt för denna uppsats är mångfald och representation. Vi kommer att undersöka hur mångfalden på Instagram-flödet hos modehus påverkar deras icke-vita följare på Instagram. LÄS MER