Sökning: "Almoeil Hanan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Almoeil Hanan.

  1. 1. BAKTERIELL AVDÖDNING MED SYNLIGT LJUS VID VÅGLÄNGDERNA 650- RESPEKTIVE 410 NM

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Hanan Almoeil; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : BAKTERIELL AVDÖDNING MED SYNLIGT LJUS VID VÅGLÄNGDERNA 650- RESPEKTIVE 410 NM EN FRAMTIDA METOD ATT BEHANDLA PATOGENA BAKTERIER HANAN ALMOEIL Almoeil, H, Bakteriell avdödning med synligt ljus vid våglängderna 650- respektive 410 nm. En framtida metod att behandla patogena bakterier. LÄS MER