Sökning: "Alnarpsmetoden"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Alnarpsmetoden.

 1. 1. En vilande Törnrosa : Alnarps rehabiliteringsträdgårds ändrade användning och mening

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Charlotta Widebeck; [2023]
  Nyckelord :Alnarps rehabiliteringsträdgård; Alnarpsmetoden; dwelling; evidensbaserad design; hälsoträdgård; plats och mening; rehabiliteringsprogram; utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Alnarps rehabiliteringsträdgård ligger på Sveriges lantbruksuniversitets campus och är två hektar. Den är utformad specifikt för rehabilitering av personer med stressrelaterade sjukdomar utifrån en särskild modell som grundas i forskning från SLU. LÄS MER

 2. 2. Att läkas i trädgårdsmiljö : En jämförande studie av Epikuros trädgård och alnarpsmetoden

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Pia Noord; [2019]
  Nyckelord :Epicurus; epicurism; alnarpsmetoden; garden therapy; Hellenistic philosophy; qualitative method;

  Sammanfattning : This is a study of Epicurus garden in Athens in the 300´s bce, and the method of rehabilitation applied in the garden of Alnarp today at the Swedish University of Agricultural Science. The study aims to pinpoint areas of comparison in methods of healing in a garden environment, in Epicurus garden versus the rehabilitating garden of Alnarp. LÄS MER

 3. 3. Naturbaserade interventioner som ett komplement till traditionell terapi för att främja psykisk hälsa : En kvalitativ studie om användning av både djur och natur för att främja psykisk hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottsvetenskap

  Författare :Jenny Maria Ahlstedt; [2019]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; naturbaserade interventioner; Alnarpsmetoden; traditionell terapi;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how professionals in nature-based interventions work to promote mental health. The study focused on how professionals find that nature-based interventions are a complement to the traditional therapy for preventing mental illness and promoting mental health. LÄS MER

 4. 4. Trädgården som läkande källa : en jämförelse mellan Alnarps, Gröna Rehab och Nynäs slotts rehabiliteringsträdgårdar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Maria Pershagen; Lena Ransmark; [2018]
  Nyckelord :grön rehabilitering; landskapsarkitektur; stress; utemiljö; utformning;

  Sammanfattning : Kandidatuppsatsen skrevs på institutionen för Stad och Land, Sveriges Lantbruksuniversitet under vårterminen 2017, med syftet att identifiera en checklista för rehabiliteringsträdgårdar utifrån Alnarpsmetoden och använda den till att analysera och jämföra tre rehabiliteringsträdgårdar med avseende på utformning, plats och aktiviteter. Tre väletablerade rehabiliteringsträdgårdar i Sverige jämfördes, den vid Nynäs slott i Tystberga, Gröna rehab i Göteborg och trädgården i Alnarp. LÄS MER

 5. 5. Utformning av en privatträdgård utifrån restorativa designprinciper

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lorentina Jonsson; [2017]
  Nyckelord :rehabiliterande trädgård; restorativ miljö; rehabiliterande designprinciper; gestaltningsförslag; landskapsarkitektur; mental återhämtning; stress; utbrändhet;

  Sammanfattning : Stressen och prestationskraven från dagens samhälle har en negativ påverkan för folkhälsan idag. Människor drabbas allt mer av utbrändhet och stressrelaterade sjukdomar. Det har visat sig att det finns ett positivt samband mellan städer med få grönområden och befolkningens sämre mående. LÄS MER