Sökning: "Alonso Persson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alonso Persson.

  1. 1. Upplevelse av integration hos personer med föräldrar födda utomlands

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Fabiana Alonso Amegeiras; Johanna Enö Persson; [2008]
    Nyckelord :Psykologi; Psychology; Sociologi; Sociology; andra generationen; invandrare; integrationsfaktorer; kultur; etnicitet; process; Integration; identitet; Social psychology; Socialpsykologi; Social Sciences;

    Sammanfattning : I syfte att undersöka andra generationens invandrares upplevelse av fenomenet och begreppet integration genomfördes halvstrukturerade intervjuer med 10 personer. Dessa personer var födda i Sverige och hade föräldrar som båda var födda utomlands. LÄS MER