Sökning: "Alpin permafrost"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Alpin permafrost.

 1. 1. Probability Modelling of Alpine Permafrost Distribution in Tarfala Valley, Sweden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Micael Alm; [2017]
  Nyckelord :Alpine permafrost; BTS; stepwise regression; logistic regression; Tarfala; Alpin permafrost; BTS; stegvis regression; logistisk regression; Tarfala;

  Sammanfattning : Datainsamling har genomförts i Tarfaladalen under 5 dagar vid månadsskiftet mellan mars och april 2017. Insamlingen resulterade i 36 BTS-mätningar (Bottom Temperature of Snow cover) som därefter har använts tillsammans med data från tidigare insamlingar, till att skapa en sammanställd modell över förekomsten av permafrost omkring Tarfala. LÄS MER

 2. 2. A 2D Electrical Resistivity Survey of Palsas in Tavvavuoma, sub-arctic Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Per Marklund; [2014]
  Nyckelord :Palsas; permafrost; peat plateaus; resistivity; ert; geophysics; Tavvavuoma; Palsar; permafrost; torvplatåer; resistivitet; ert; geofysik; Tavvavuoma;

  Sammanfattning : Electrical resistivity tomography (ERT) is a commonly used geophysical method to investigate permafrost in the mountain environment, but few studies have employed this method in a permafrost affected peatland. For this thesis, 5 ERT profiles were measured over 17 palsas and peat-plateaus in a palsa peatland environment in Tavvavuoma, northern Sweden, where the primary aim was to investigate the depth to the base of permafrost under the mounds. LÄS MER

 3. 3. Alpin permafrost i Kebnekaisefjällen : Modellering med logistisk regression och BTS-data

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Per Marklund; [2011]
  Nyckelord :permafrost; bts; sverige; kebnekaise; tarfala;

  Sammanfattning : Denna studie är ett försök att modellera den alpina permafrostens utbredning inom Kebnekaisemassivet i norra Lappland. En karta som visar sannolikheten för permafrostens utbredning har skapats med hjälp av data från Bottom Temperature of Snow cover (BTS) - mätningar samt statistisk modellering genom logistisk regression. LÄS MER