Sökning: "Alternativ Kompletterande Kommunikation AKK"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade orden Alternativ Kompletterande Kommunikation AKK.

 1. 1. Alla elevers rätt att äga ett språk : En intervjustudie med lärare om AKK-metoder inom grundsärskola med inriktning ämnesområde

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Cecilia Nyblom; [2022]
  Nyckelord :Alternative and Augmentative Communication AAC ; Intellectual Disability; Preverbal; Special education teachers; Horizontal and Vertical Relationship; Alternativ Kompletterande Kommunikation AKK ; intellektuell funktionsnedsättning; preverbal; speciallärare; horisontella och vertikala relationer;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis was to find out teachers' perception of the phenomenon of alternative and complementary communication (AAC) and how AAC enables pupils to develop their communicative and linguistic abilities. The study has a qualitative approach and it is based on a phenomenographic research approach and a socio-cultural perspective. LÄS MER

 2. 2. Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) som redskap i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärarnas arbete med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i förskolans praktik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ulrika Jonsson; Emmie Brolin Fallqvist; [2022]
  Nyckelord :Förskollärare; Sociokulturella perspektivet; AKK; TAKK; Bildstöd;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vad förskollärares har för erfarenheter av arbetet med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Det som undersöktes i studien var vilka alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder förskollärarna använde och i vilken utsträckning. LÄS MER

 3. 3. Alternativ och kompletterande kommunikation i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Kristin Mossberg; Martina Hellström; [2022]
  Nyckelord :akk; takk; förskola; inkludering; kommunikation;

  Sammanfattning : Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är en del av förskolans specialpedagogiska insats i dagens förskolor. Studiens syfte behandlar förskollärarnas beskrivning av AKK och ur syftet kom vi fram till frågeställningarna som innefattar de didaktiska frågorna hur, vad och varför. LÄS MER

 4. 4. En AKKtiv förskola : En studie om förskoleverksammas arbete kring, och syn på AKK som tydliggörande pedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Stina Andersson; Lisa Berg; [2022]
  Nyckelord :akk; alternativ och kompletterande kommunikation; tydliggörande pedagogik; sociokulturellt perspektiv; barns utveckling och lärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka pedagogiskt verksammas beskrivningar av deras arbete med, samt tankar om, AKK som tydliggörande pedagogik. Studien belyser olika insatser med AKK och den positiva påverkan AKK har för kunskaps- och språkutvecklingen. LÄS MER

 5. 5. Hur kan vi veta om vi inte kan fråga? : En kvantitativ studie om socialtjänstens användning av FREDA- kortfrågor och Alternativ och kompletterande kommunikation inom LSS/socialpsykiatrin.

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Irelis Martinez Valdes; Sofia Röhr; [2022]
  Nyckelord :Augmentative alternative communication; communication; FREDA-kortfrågor; domestic violence; social worker; disabilities; AAC; social services; Swedish Disability Act; scanning för abuse; Alternativ och kompletterande kommunikation; kommunikation; FREDA-kortfrågor; våld; biståndshandläggare; funktionsnedsättning; AKK; socialtjänsten; LSS; frågor om våld;

  Sammanfattning : Prior studies have shown that individuals with disabilities, especially those with communication disabilities, are at higher risk for being exposed to domestic violence. The Swedish National Board of Health and Welfare recommend the municipal social services to use Augmentative Alternative Communication (AAC) as a means to facilitate communication with such individuals. LÄS MER