Sökning: "Alternativ grundläggning"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Alternativ grundläggning.

 1. 1. Alternativ till betong inom grundläggning : En jämförelse mellan två innovativa grundläggningsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Emanuel Strandberg; Jon Boketun; [2022]
  Nyckelord :Betong; Byggkonstruktion; Grundläggning; Alternativ grundläggning; Koljern-grund; Klara-grund; KL-trä; Cellglas;

  Sammanfattning : Concrete is one of the most used materials and is a significant part of current construction due to the material’s good properties. However, there is also something very negative about concrete, the emissions at production stage. LÄS MER

 2. 2. Småhusgrund med cementbundet rivningstegel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Victor Andersson; Samuel Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Cementbundet rivningstegel; Återvunnet tegel; Miljösmart betong; Tegelaggregat; Platta på mark; Småhusgrund; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Miljöpåverkan är ett ständigt återkommande ämne i samhällsdebatten. Många företag strävar efter att minimera sin miljöpåverkan, vilket kan ske genom att återanvända material i stället för att producera nya. I fallet med betongproduktion finns det flera sätt att göra den bättre för miljön. LÄS MER

 3. 3. Optimization in Design of End-Bearing Concrete and Steel Piles with Regard to Climate Impact : Climate Conscious Material Choices in Early Project Planning

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Simat Adnan; Jann Ton; [2021]
  Nyckelord :Design; End-bearing piles; Bearing capacity; GWP; LCA; Climate change; Dimensionering; Spetsburna pålar; Bärförmåga; GWP; LCA; Klimatpåverkan;

  Sammanfattning : Environmental sustainability is becoming more popular in the building industry. Sustainable thinking needs to be present during the whole construction process, from the idea phase to the final stages. LÄS MER

 4. 4. Klimatoptimering av källargrundläggning för större byggnader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Martin Bitzén; John Jacobsson; [2021]
  Nyckelord :källarväggar; betong; kolstålsarmering; rostfri armering; grundläggning; Eurocode; exponeringsklasser; vattentäthet; sprickbredd; koldioxidutsläpp; enkätstudie; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Due to increased environmental and climate awareness, great emphasis has been placed on both research and development of environmental impact of buildings. Scientific research on climate optimization of both structural frames and floors is well developed. LÄS MER

 5. 5. En jämförelse av koldioxidutsläpp i en byggnads klimatskal beroende på val av isoleringsmaterial

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Sara Rydin; Sofia Olsson; [2019]
  Nyckelord :Thermal insulation; Life cycle assessment; LCA; Life cycle cost; LCC; Värmeisolering; Livscykelanalys; LCA; Livscykelkostnad; LCC;

  Sammanfattning : Syfte: En betydande del av Sveriges totala växthusgaser kommer ifrån bygg- och fastighetssektorn. Då livscykelperspektivet är ett högaktuellt ämne är det intressant att implementera LCA i bygg- och fastighetsbranschen och genomföra en analys på de isoleringsmaterial som anses vara de traditionella inom branschen. LÄS MER