Sökning: "Alternativ och kompletterande kommunikation AKK"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden Alternativ och kompletterande kommunikation AKK.

 1. 1. Implementering av AKK för barn och ungdomar som har flerfunktionsnedsättning - en studie av habiliteringslogopeders erfarenhet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Cecilia Lybing; Louise Törngren; [2021-02-12]
  Nyckelord :flerfunktionsnedsättning; alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; logoped; barn- och ungdomshabilitering; tematisk analys; profound intellectual and multiple disabilities; augmentative alternative communication AAC ; speech and language pathologist SLP ; child and youth habilitation; thematic analysis;

  Sammanfattning : This study aimed to investigate speech and language pathologist’s (SLPs) experiences when implementing augmentative and alternative communication (AAC) with children and adolescents with profound intellectual and multiple disabilities. Five SLPs participated in individual, semi-structured interviews. LÄS MER

 2. 2. Att använda och anpassa ett kommunikationsstödjande observationsverktyg i grundsärskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Natalie Hedvall; Holmblad Karin; [2021-02-08]
  Nyckelord :grundsärskola; ämnesområden träningsskola; icke-verbal kommunikation; alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; observationsverktyg; kollegialt lärande;

  Sammanfattning : The study aimed to investigate how a research-based communication-supporting observation tool could be used and adapted for compulsory school for children with severe learning disabilities, focusing on interaction and communication between staff and students with mainly non-verbal communication. The research questions were intended to answer how the tool could be adapted and why, and how the participants experienced the collegial learning meetings and their communication with the students before and after them. LÄS MER

 3. 3. Barn och föräldrars uppfattning om bildstöd inom barnsjukvård

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Lisa Lindbladh; Caroline Schönberg; [2021-02-03]
  Nyckelord :bildstöd; barnsjukvård; Alternativ och Kompletterande Kommunikation AKK ; autism; tematisk analys; pictorial support; pediatric care; Augmentative and Alternative Communication AAC ; autism; thematic analysis;

  Sammanfattning : This study aimed to investigate children’s and parents’ perceptions of pictorial support in connection to hospital visits. Semi-structured interviews were conducted with four children, aged 6–11 years, and six parents from a total of four families. Two of the children had autism. Data was transcribed and analyzed thematically. LÄS MER

 4. 4. AKK vid flerspråkighet : en kvalitativ studie om förskollärares användande av AKK i arbetet med flerspråkiga barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Klaesson; Lisa Nygren; [2021]
  Nyckelord :akk; flerspråkig; kommunikation; förskollärare; förskola; språk;

  Sammanfattning : Migration och flerspråkighet är omtalade ämnen i dagens samhälle. I denna studie definieras flerspråkig när individen kan tala mer än ett språk och om individen själv tolkar sig som flerspråkig. LÄS MER

 5. 5. ”En utav de viktigaste delarna av ett barns utveckling, att kunna kommunicera!” : En kvalitativ intervjustudie av förskollärares uppfattningar om alternativ och kompletterande kommunikation för alla barn.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lisa Eriksson; Annica Tjern; [2021]
  Nyckelord :förskollärare; alternativ och kompletterande kommunikation; inkludering; kommunikation; praktikgemenskaper; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att undersöka förskollärares erfarenheter rörande alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i relation till ett inkluderande och kommunikationsfrämjande arbetssätt för alla barn. Studiens empiri består av tio kvalitativa samtalsintervjuer som är uppdelade i två delstudier med förskollärare som arbetar i yngre respektive äldre barngrupper. LÄS MER