Sökning: "Alternativ och kompletterande kommunikation AKK"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden Alternativ och kompletterande kommunikation AKK.

 1. 1. Att arbeta för en inkluderande förskola : Vilket stöd kan specialpedagoger erbjuda förskollärare?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Anja Olsson; Stina Wennberg; [2020]
  Nyckelord :Inclusion; Preschool; Social interaction; special education teacher; tools for inclusion; Förskola; Inkludering; socialt samspel; specialpedagoger; verktyg för inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka specialpedagogers uppfattning kring inkludering i förskolan, och vilket stöd de kan erbjuda förskolläraren. För att samla in data gjordes kvalitativa intervjuer med fyra specialpedagoger i olika kommuner. LÄS MER

 2. 2. Förskoledidaktik : Att undervisa med inriktning mot barns prosociala utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofi Engström; Sara Hasselsjö; [2020]
  Nyckelord :prosocial; utveckling; empati; didaktik; aktiviteter; förskola;

  Sammanfattning : Skolverket (2019) belyser hur utvecklingen av barnens sociala förmågor sedan förskolans läroplan infördes, hamnat i bakgrunden då ämneskunskaperna fått ta större plats. En risk Löfgren (2015, s. 23) ser med detta är att Sveriges medborgare utbildas till att bli mer egocentrerade. I Läroplan för förskolan (Lpfö 2018, s. LÄS MER

 3. 3. AKK och TAKK i förskolan : ur ett didaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Madeleine Kjellberg; Therés Emilsson; [2020]
  Nyckelord :Alternativ och kompletterande kommunikation; Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation; Grafisk alternativ och kompletterande kommunikation; Kommunikation; Specialpedagogisk insats; inkluderande förhållningssätt; Språkutveckling; Språkstörning; Sen språkutveckling; Normal Språkutveckling; Didaktiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Att bidra med kunskap om hur och varför verksamma pedagoger väljer att använda AKK/TAKK som en språkutvecklande metod för alla barn i svensk förskola. Studiens fokus är att analysera arbetet med AKK/TAKK utifrån de didaktiska frågorna. LÄS MER

 4. 4. Alternativ kommunikation på förskolan : "fler kanaler att kommunicera"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Lidman Ellinore; [2020]
  Nyckelord :Augmentative and alternative Communication; Communication; AAC; Unaided systems; Aided system; Preschool; Preschool teachers; Alternativ och kompletterande kommunikation; Kommunikation; Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation; Grafisk AKK; Förskola; Förskollärare;

  Sammanfattning : Talet är något som många människor tar för givet, men för en del barn och vuxna är detta något som inte är lika självklart. Människor med språksvårigheter kan få hjälp och denna hjälp kan börja redan i förskolan. Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, är ett samlingsbegrepp av olika hjälpmedel som kompletterar talet. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation-En mänsklig rättighet utifrån grundläggande behov : Strategier i undervisningen för elever som använder AKK utifrån möjligheter och hinder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Monica Uhr; [2020]
  Nyckelord :tal; språk; kommunikation; kommunikationssvårigheter; Alternativ och Kompletterande Kommunikation; intellektuell funktionsnedsättning; strategier;

  Sammanfattning : Studien beskriver undervisningen för elever som använder alternativa kommunikationssätt beroende på tal-, språk och kommunikationssvårigheter och är inskrivna i särskolan. Syftet med studien är att öka kunskapen gällande vad pedagoger använder för strategier i undervisningen för elever som använder Alternativ och Kompletterande Kommunikation vilket förkortas AKK, samt utifrån möjligheter och hinder se hur stödet kan utvecklas. LÄS MER