Sökning: "Alternativa bränslen till jordbruket"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Alternativa bränslen till jordbruket.

 1. 1. Investigation on the Use of Intermediate Crops for Anaerobic Digestion as a Renewable Source of Energy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Ida Ahlberg; Thais Leidiomara Silva Nilsson; [2015]
  Nyckelord :biofuels; pretreatment; acetic acid; steam pretreatment; sodium hydroxide; kemiteknik; chemical engineering; Mellangrödor; Hemp; White mustard; Oilseed radish; Sudangrass; Hairy vetch; Phacelia; energy; Intermediate crops; Biogas; Anaerobic digestion; Agriculture and Food Sciences; Earth and Environmental Sciences; Biology and Life Sciences; Technology and Engineering; Chemistry;

  Sammanfattning : The eminent dilemma around the relationship between the increasing world population, the need of new fuel sources and environment issues has raised great awareness in the last decades. The European Parliament has set common goals such as the reduction of the greenhouse gases by 20 % by the year of 2020, followed by the requirement of at least 10 % of the fuel has to be biofuel. LÄS MER

 2. 2. Beräkning av växthusgasutsläpp vid odling av raps för biodieselproduktion : Tillämpning av EU:s förnybartdirektiv för alternativa jordbruksmetoder

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Industriell miljöteknikTekniska högskolan

  Författare :Kajsa Henryson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapsmetylester (RME), även kallat biodiesel, är ett biobränsle som produceras av rapsolja. Trots att RME är förnybart är växthusgasutsläppen i ett livscykelperspektiv inte försumbara, eftersom odlingen av raps ger upphov till utsläpp. Jordbruket är en av Sveriges största källor till klimatpåverkande gaser. LÄS MER

 3. 3. Traditionell Ekologisk Kunskap – ett verktyg för en hållbar framtid?: Ett brukarperspektiv på användandet av Traditionell Ekologisk Kunskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Kristin Petersson; [2012-09-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi står idag inför stora utmaningar eftersom vår miljöpåverkan resulterat i en rad miljöproblem. För att få bukt med dessa måste vi hitta alternativa sätt att göra saker på. Vi måste konsumera mindre globalt och mer lokalt. LÄS MER

 4. 4. Biogasrötning av socker- och foderbetor : Jämförelse av färska, stuklagrade samt ensilerade betor i laboratorieskala

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Tommy Karlsson; [2012]
  Nyckelord :Biogas; laboratorieskala; sockerbetor; foderbetor; färska; stuklagrade; ensilerade; batchskala; Tommy; Karlsson;

  Sammanfattning : Fossil fuels are affecting our climate negatively and there is a limited amount of them in the world, which leads to the importance of finding alternative fuels. One alternative is biogas, which is produced though a digestion process of different organic materials in a biogasreactor. LÄS MER