Sökning: "Alternativa finansieringslösningar"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Alternativa finansieringslösningar.

 1. 1. Debt Funds : Alternative Financing on the Swedish Real Estate Market

  Kandidat-uppsats, KTH/Bank och finans; KTH/Bank och finans

  Författare :Victor Holmen; Linus Svensson; [2019]
  Nyckelord :Debt funds; Real Estate; Alternative financing options; Swedish Real Estate Market; Skuldfonder; Fastigheter; Alternativa Finansieringslösningar; Svenska Fastighetsmarknaden;

  Sammanfattning : Banks have become increasingly restrictive in their lending towards real estate, a development that is expected to continue due to further regulations, such as the Basel framework, and the emergence of new alternative financing options. As described by interview respondents, companies have shown an increased preference for a mix of capital sources following the financial crisis of 2008, which has led to an increase in demand on the capital and alternative markets. LÄS MER

 2. 2. Hur finska fastighetsutvecklare finansierar sina projekt och deras inställning till alternativa finansieringskällor

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alva Sundquist; [2018]
  Nyckelord :SME Finance; Real Estate Finance Finland; Finnish Real Estate Developers; Alternative Finance; Finansiering av SMEs; Fastighetsutveckling; Alternativ Finansiering; Finska Fastighetsmarknaden;

  Sammanfattning : Ju fler skakiga rapporter som levereras angående den svenska marknaden, desto fler blickar riktasmot öst. Den finska fastighetsmarknaden är idag hetare än någonsin och många svenska aktörerväljer att resa över Östersjön för att ta del av tillväxten. LÄS MER

 3. 3. Basel III, banker och kreditgivning : En studie av Basel III:s påverkan på bankers kreditgivning till nystartade företag

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Victor Ekmark; Didrik Hirschfeldt; [2015]
  Nyckelord :Basel III; bank lending; financial regulations; start-ups; Basel III; bankers kreditgivning; finansiell reglering; nystartade företag;

  Sammanfattning : I Sverige klassificeras cirka 99,4 % av alla företag som mindre företag och under 2014 registrerades cirka 70 000 nya företag. Gemensamt är att nystartade och mindre företag som växer och utvecklas bidrar till nationell tillväxt i länderna de är verksamma inom. LÄS MER

 4. 4. Livförsäkringsbolags fastighetsstrategier

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Eric Hansson; Christian Matti; [2012]
  Nyckelord :Livbolag; fastigheter; investeringsklubbar;

  Sammanfattning : Livbolag är stora kapitalplacerare och aktörer på fastighetsmarknaden. Fastighetsstrategierna utgörs, såväl traditionellt som i dagsläget, i huvudsak av direktägande i fastigheter. LÄS MER

 5. 5. Finanskrisens påverkan på fastighetsbolagens finansiering : Alternativa finansieringslösningar

  Kandidat-uppsats, KTH/Bygg- och fastighetsekonomi; KTH/Bygg- och fastighetsekonomi

  Författare :Gustav Ekhagen; Simon Vahtola; [2012]
  Nyckelord :Real Estate financing; Alternative financing solutions; Financial crisis; Real estate companies; Preference shares; Bonds; Fastighetsfinansiering; Alternativa finansieringslösningar; Finanskris; Fastighetsbolag; Preferensaktier; Obligationer;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar hur fastighetsbolagens finansiering har utvecklats efter finanskrisen, hur finanskrisen specifikt har påverkat fastighetsbolagens finansieringsverksamhet samt i vilken utsträckning fastighetsbolagen har börjat använda alternativa finansieringssätt i sin verksamhet. Detta ämne är intressant då finanskrisen har haft en stor inverkan på det ekonomiska klimatet världen över vilket också inkluderar de svenska fastighetsbolagen och de svenska bankerna. LÄS MER