Sökning: "Alternativa medier"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden Alternativa medier.

 1. 1. "Jag försöker ju också sticka ut i den här massan" : En kvalitativ studie om journalistisk profilering och varumärkesbyggande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Linn Koch-Emmery; Martina Karpmyr; [2020]
  Nyckelord :profilering; varumärkesbyggande; journalistik; sociala medier; yrkesideal;

  Sammanfattning : Färre fasta anställningar har fått journalister att söka alternativa vägar och metoder för att överleva. Journalistyrket tangerar idag yrken som marknadsföring och affärskommunikation och på arbetsmarknaden premieras nya egenskaper som allt oftare går att kopplas till entreprenörskap. LÄS MER

 2. 2. "Several media reports today" – A comparative analysis of discursive practices within Swedish immigration critical media and public service media

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Gustaf Rossi; [2020]
  Nyckelord :Discourse Analysis; Fake News; Fria Tider; Immigration; Nyheter Idag; Sveriges Radio; Sveriges Television; Swedish Election; Swedish Politics;

  Sammanfattning : Syftet med den här masteruppsatsen är att förstå nyhetsdiskurser i public service och invandringskritiska alternativmedier i Sverige. Uppsatsen fokuserar på hur de fyra största politiska partierna behandlar invandringsfrågan månaden före det riksdagsvalet 2018. LÄS MER

 3. 3. Aktivism, från den virtuella världen till tusentals demonstranter på marken. En kvalitativ studie om syriska aktivisters användning av sociala medier under konflikten i Syrien

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Alaa Rayan; [2020]
  Nyckelord :onlineaktivism; cyberaktivism; internetaktivism; aktivism på sociala medier; demokratiska offentligheter; offentlig sfär; kommunikation för utveckling; kommunikation för social förändring; resursmobilisering; Syrien; online activism; cyber activism; internet activism; social media activism; democratic public sphere; communication for development; communication for social change; resource mobilization; Syria; aktivism; activism;

  Sammanfattning : Hur använde de syriska aktivisterna sociala medier under konflikten i Syrien? Syftet med denna studie är att undersöka hur sociala medier användes av syriska aktivister under konflikten i Syrien som började 2011 för att göra en förändring. Detta undersöks med hjälp av den kvalitativa metoden bestående av sex semistrukturerade intervjuer med aktivister boendes i Syrien respektive Sverige. LÄS MER

 4. 4. ”Mord, ökad brottslighet, våldtäkt, rädsla och shariazoner” : En diskursanalys av artiklar om invandring i etablerade kontra alternativa medier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Anton Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :Etablerade medier; Alternativa medier; Aftonbladet; Nya tider; Invandring; Diskursanalys; Fairclough;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyze the discourse on immigration in mainstream media and alternative media and to compare the similarities and differences between two Swedish newspapers. These were Aftonbladet from established media and the right-winge alternative media Nya Tider. LÄS MER

 5. 5. Mamma, pappa, barn : en kvalitativ studie om hur kärnfamiljen och föräldraskap konstrueras och upprätthålls inom tidningen vi föräldrar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Johanna Aldenmark; Matilda Palm; [2020]
  Nyckelord :Myten om kärnfamiljen; alternativa familjeformer; föräldraskap; genus; representation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur föräldratidningar skildrar föräldraskap i förhållande till genus och till stereotyper av kärnfamiljer. Det blir allt vanligare i Sverige att familjer inte längre är uppbyggda som den traditionella kärnfamiljen, utan samkönade äktenskap, ensamstående föräldrar med mera har förändrat bilden av hur en familj “ska” se ut. LÄS MER