Sökning: "Alternativa medier"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden Alternativa medier.

 1. 1. "Det kanske inte är så dumt med skam" : En kritisk diskursanalys som undersöker traditionella pressens gestaltning av Instagramkontot Aningslösa Influencers

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lina Fagerberg; [2019]
  Nyckelord :Traditionella pressen; alternativa medier; legitimitet; deltagande; medborgarjournalistik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka den traditionella pressens gestaltning av Instagramkontot Aningslösa Influencers. Genom att besvara frågeställningarna ville denna studie få förståelse för huruvida den gestaltning som traditionella pressen använder tillskriver Aningslösa Influencers legitimitet. LÄS MER

 2. 2. Influencer Marketing : hur det påverkar unga kvinnors köpbeteende och identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Leah Eid; Alexander Pettersson; Nathalie Wallenberg; [2019]
  Nyckelord :Influencer; Influencer marketing; traditional marketing; consumer behavior; identity; identity creation; Influencer; influencer marketing; Traditionell marknadsföring; konsumentbeteende; identitetsskapande; identitet;

  Sammanfattning : Den digitala världen vi lever i har tillfört nya alternativa möjligheter för individer att experimentera med dess identiteter och att presentera en eftersträvansvärd uppfattning. Människor blir ständigt influerade av andra människor, både medvetet och undermedvetet. LÄS MER

 3. 3. Ja till livet : En kvalitativ textanalys av Världen idags framställning av Irlands ändrade abortlag

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Otto Jaksch; Matilda Bank; Emelie Nordlund; [2019]
  Nyckelord :Abortion; critical discourse analysis; argumentation analysis; alternative media; value conservatism.; Abort; kritisk diskursanalys; argumentationsanalys; alternativa medier; värdekonservatism;

  Sammanfattning : Abortlagen är en fråga som väcker diskussion världen över. Irland har länge haft en av världens strängaste abortlagar men efter en folkomröstning 2018 kom lagen att ändras och är nu ersatt med vad som kallas en mer liberal abortlag. LÄS MER

 4. 4. Musikens inverkan på lyssnaren. : En litteraturstudie kompletterad med en implementering av strukturerad lyssnande.

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Sebastian Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Musiklyssnande; stressnivåer; lyssningspreferenser; lyssnaren; hälsa;

  Sammanfattning : Introduktion: Ohälsa har de senaste åren ökat bland befolkningen nationellt. Det finns ett större behov för alternativa behandlingar för att kunna ge lindring. En av dessa alternativa metoder är implementering av musik. Det talas om ’’musikmedicin’’ - ett sätt att främja, förstärka och berika patienters status. LÄS MER

 5. 5. Public service kontra alternativa medier : Hur reagerar människor vid läsning?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Dennis Franco; Haris Dreco; [2019]
  Nyckelord :Reception; alternative media; public service; reactions; qualitative interview; eye-tracking; skin-conductance; feelings.;

  Sammanfattning : This study aims to examine how an audience reacts to and perceives news from Swedish public service versus Swedish alternative media. The study was conducted upon three news articles from public service and three articles from alternative media. LÄS MER