Sökning: "Alternativa pedagogiska verktyg"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Alternativa pedagogiska verktyg.

 1. 1. Tillgängligt lärande : Möjligheter och hinder med en dator per elev

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Jessica Hanneman; Marie Westerlund; [2018]
  Nyckelord :Digitala verktyg; digtalisering; digital kompetens; förändringprocess; inkludering kompensatoriska lärverktyg; skolutveckling; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att beskriva, analysera och problematisera den digitala satsningen 1:1 på högstadiet i en mindre kommun. Vidare fokuserade studien på hur datorsatsningen kunde bidra till att skapa tillgängligt lärande för alla elever och vilken roll specialpedagogen hade i detta. LÄS MER

 2. 2. Om vi vuxna tar ett steg tillbaka  - vad händer då? : En kvalitativ intervjustudie av hur lärare i träningsskolan arbetar för att främja interaktion mellan elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Ulrika Johansson; Therése Lundborg; [2018]
  Nyckelord :alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; grundsärskola med inriktning träningsskola; horisontell kommunikation; interaktion; kommunikativ miljö;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att beskriva och analysera på vilka sätt lärare arbetar för att främja interaktion mellan elever i grundsärskolan inriktning träningsskola. Svar söktes på hur lärare arbetar med den kommunikativa miljön, och på vilket sätt alternativ och kompletterande kommunikation kan användas för att främja den horisontella kommunikationen. LÄS MER

 3. 3. Läsa och skriva på lika villkor : Att anpassa skolans lärmiljöer för elever i läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Camilla Edin; Jenny Josefsson; [2018]
  Nyckelord :Pedagogisk lärmiljö; social läramiljö; fysisk lärmiljö; anpassningar; inkludering; tillgänglighet; läs- och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare anpassar skolans lärmiljöer för att kunna förbättra kunskapsinhämtningen för elever i läs- och skrivsvårigheter. Avsikten är att ta reda på hur lärarna anpassar lärmiljöerna pedagogiskt, socialt och fysiskt, vilka av anpassningarna som utmärker sig som framgångsrika för elever i läs- och skrivsvårigheter, samt vilka hinder som lärarna anser finns för att kunna genomföra dessa anpassningar i praktiken. LÄS MER

 4. 4. Låt oss tala om Storken! : En komparativ studie av gestaltandet av icke-normativ reproduktion i 10 queera bilderböcker utgivna i Sverige 1999-2015

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisa Ernemar; [2017]
  Nyckelord :Queer; Barnlitteratur; Heterosexuell matris; Bilderböcker; Reproduktion;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker 10 regnbågsbilderböckers gestaltningar av alternativa reproduktionsprocesser och hur dessa representationer förhåller sig till normativa föreställningar om kön och sexualitet. Familjen är ett konstant närvarande element i barnlitteraturen och många människor drömmer om att en dag få bilda en familj. LÄS MER

 5. 5. "Jag borde utnyttja deras kunskaper" : En studie om lärares möte med nyanlända elever i undervisnigen i idrott och hälsa utifrån ett interkulturellt perspektiv

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Lisa Åbom; Jessy Sharro; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim The overall aim of the study is to examine the challenges teachers in the subject sports and health is facing in their teaching with newly arrived students. To answer the aim of the study, we have chosen to be based on the following questions: How do teachers describe their work with newly-arrived student in the subject sports and health? -What educational tools do the teachers mention that they use in their work with newly arrived students? – What support do the teachers asks for in the work with newly arrived students? Method We have been collected qualitative data through semi-structured interviews to examine teachers ' meeting with newly arrived students in the subject of sport and health. LÄS MER