Sökning: "Alternative Investment Funds"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Alternative Investment Funds.

 1. 1. Applying Treynor-Black Model with AP7 Såfa in the Swedish Premium Pension System : To choose between active and passive portfolio management

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Albin Tyllgren; [2021]
  Nyckelord :Index Funds; Mutual Funds; Premium Pension System; Treynor-Black Model;

  Sammanfattning : Background: Since 1998 Sweden has individual accounts as a part of both public and occupational schemes (Sundén 2006). Yearly, 2,5% of the pensionable income is set aside to the premium pension (The Swedish Pension Agency 2021) Individuals are able to choose how the premiums should be paid in the system and in what way the money should be invested, either by choosing from the fund market or by refraining from making an active choice and instead let the Swedish pension agency management their money in the passive alternative called AP7 Såfa. LÄS MER

 2. 2. Hållbara fonder och fondbolagens legitimitet : En studie om sambandet mellan ekonomistudenters preferenser och hållbart fondsparande

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Annie Gylling; Emil Larsson; [2021]
  Nyckelord :ESG; Fund savers; Sustainable investments; Legitimacy; Legitimacy gap; SRI.; ESG; Fondsparare; Hållbara investeringar; Legitimitet; Legitimitetsgap; SRI.;

  Sammanfattning : Områdesbeskrivning: Hållbara fonder har med tiden blivit ett alltmer populärt investeringsalternativ för fondsparare. Tillsammans med en högre hållbarhetsmedvetenhet bland konsumenter, har företag behövt anpassa sina strategier för att nå upp till samhällets förväntningar kring hållbarhet. LÄS MER

 3. 3. Samband mellan svenska aktiefonders avkastning och avgift med hänsyn till risk

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Gabriel Koriy; Johanna Jansson; [2021]
  Nyckelord :Absolute return; risk-adjusted return; sharpe ratio; information ratio; active risk.; Absolut avkastning; riskjusterad avkastning; sharpekvot; informationskvot; aktiv risk.;

  Sammanfattning : Förvaltning och avkastning hos fonder har forskats om i flera studier runt om i världen. Tidigare forskning har gett varierande resultat, där vissa studier visar på att det föreligger ett samband mellan en fonds avgift och avkastning, medan andra inte kan säkerställa ett sådant resultat. LÄS MER

 4. 4. Framtidens bolånemarknad - En analys av finansieringsmodellerna hos bolånemarknadens nya aktörer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Klingberg; [2020]
  Nyckelord :civilrätt; bolånemarknaden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den traditionella svenska bolånemarknaden är på väg att kompletteras med nya bolånestrukturer. Sedan slutet av 2016 har nya aktörer, s.k. bostadskreditinstitut, börjat konkurrera med storbankerna om bolånekunder. LÄS MER

 5. 5. Hedgefonder under marknadsoro

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gordon Molander; Laban Blosse; [2020]
  Nyckelord :Avkastning; Risk; Hedgefond; Lågkonjunktur; Riskavert; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title Hedge funds during market instability - An investment alternative for the risk-averse investor? Seminar date 2020-06-04 Course FEKH89, Bachelor's Degree Project in Finance, 15 ECTS Authors Laban Blosse, Gordon Molander Advisor Maria Gårdängen Key words Return, Risk, Hedge Fund, Recession, Risk-averse Purpose The purpose of the study is to investigate and analyze from an investor’s perspective how hedge funds have performed in comparison with market index during the period of 2007-2016, with weight in the decline phase. This is to simplify the decision-making process for the risk-averse investor. LÄS MER