Sökning: "Alternative Investment Market AIM"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Alternative Investment Market AIM.

 1. 1. Blev Guldet Till Sand?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Wadsjö; Ted Arvidsson; Axel Markborn; [2020]
  Nyckelord :Nyckelord: Långsiktig underavkastning; Börsintroduktion IPO ; London Stock Exchange LSE ; Main Market; Alternative Investment Market AIM ; Multipel regressionsanalys; Benchmark; Window Of Opportunity Hypothesis.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Undersöka ifall fenomenet långsiktig underavkastning för IPO:s är förekommande på LSE. Teoretiskt ramverk: Det teoretiska ramverket utgår från tidigare forskning och teorier som framförallt fokuserar på långsiktig underavkastning. LÄS MER

 2. 2. Nowcasting with Dynamic Factor Model and Real-Time Vintage Data: A financial market actor's perspective

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Filip Östlund; Marcel Attar; [2020]
  Nyckelord :Nowcasting; Macroeconomic Prediction; Dynamic Factor Model; DFM; Pseudo Real-Time Vintage data; U.S. GDP Growth Rate; Financial Market Actor; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : We develop and examine a dynamic factor nowcasting model (DFM) from the perspective of a financial market participant. The first point of analysis is the examination of its performance. Unlike other papers, we evaluate with daily frequency so that the performance metric reflects a continuous nowcasting signal. LÄS MER

 3. 3. Small-scale biogas production from organic waste and application in mid-income countries – a case study of a Lebanese community

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Sebastian Huber; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Development; Lebanon; small-scale; biogas production; organic waste; liquid digestate; anaerobic digestion; feasibility study;

  Sammanfattning : The controlled anaerobic digestion of organic waste in a biogas facility aggregates advantages of waste treatment, energy recovery and nutrient recycling and is a promising technology to deal with contemporary issues of waste management and energy recovery. Small-scale biogas production units can be simply designed and successfully operated even in settings where means for advanced technology equipment are low and institutional capacities limited. LÄS MER

 4. 4. Småbolag på den svenska aktiemarknaden : En kvantitativ studie om småbolagseffekten i kombination med andra investeringsstrategier

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Robert Alne; Mattias Hjelmberg; [2019]
  Nyckelord :Small firm effect; Momentum effect; EV EBITDA; Small firms; Investment strategies.; Småbolagseffekten; Momentumeffekten; EV EBITDA; Småbolag; Investeringsstrategier.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Målet med de flesta investeringar är att nå en hög avkastning till låg risk. Tidigare forskning har identifierat möjligheter till att överträffa marknaden vilket motsäger hypotesen om den effektiva marknaden. LÄS MER

 5. 5. Raising Capital in the Real Estate Industry : Crowdlending as a Financing Source

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Edwin Davis; Malin Wiberg; Daniel Magnusson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Background: Since the financial crisis in 2008, it has become more challenging for small and medium-sized companies to obtain loans from traditional financial institutes. This has in turn lead to an increase in demand for alternative financing methods. LÄS MER