Sökning: "Alternative fuels"

Visar resultat 1 - 5 av 267 uppsatser innehållade orden Alternative fuels.

 1. 1. Bryta normer och följa strömmen – samtidigt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Therese Balchman; [2019-08-05]
  Nyckelord :Sustainable mobility; Personal and social norms; Rural accessibility; Electric vehicles; Transport planning;

  Sammanfattning : This study refers to questions of rural accessibility, and to the sustainability profits of theimplementation of the electric car. Furthermore, it refers to the perceptions and experiences ofyoung women considering transport related norm impacts, and to geographical significance ofthese norms. LÄS MER

 2. 2. The commercial effects of IMO’s regulation of the global sulphur cap in 2020 - A study on the procurement of deep-sea Ro-Ro at Volvo Cars

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Erik Jansson; Jesper Saarinen; [2019-07-09]
  Nyckelord :Deep-Sea Ro-Ro Shipping; VCC; Procurement; IMO’s Global Sulphur Content Limit; Sulphur Regulations; Marine Fuels; Bunker Adjustment Factor;

  Sammanfattning : The International Maritime Organization (IMO) has announced a new global sulphur content limit for fuels burnt on ships sailing in global waters. The implementation date for this regulation is on January the 1st, 2020 and entail a maximum sulphur content of 0.5%, in contrast to the current sulphur content limit in global waters of 3.5%. LÄS MER

 3. 3. The Potential for Alternative Fuels in Maritime shipping (A Literature Review) —Focus on LNG and Biofuels (Biodiesel & Ethanol)—

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Emad Sheikh Othman; [2019-07-02]
  Nyckelord :Alternative fuels; sea shipping industry; iquefied natural gas LNG; biofuels;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 4. 4. Passivation of Gallium Arsenide Nanowires for Solar Cells

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Austin Irish; [2019]
  Nyckelord :nanowires; semiconductors; solar cells; photovoltaics; passivation; electronics; chemistry; polymers; hydrazine; plasma; gallium; arsenic; iii-v; epitaxy; photoluminescence; time-resolved; spectroscopy; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : A strategic and diverse set of passivation methods for gallium arsenide nanowires wasstudied. Using a time-resolved photoluminescence setup at100 Kand300 K, the radiativerecombination of charge carriers was resolved on a picosecond time scale. LÄS MER

 5. 5. Biojetbränslen; Förutsättningar, möjligheter ochutmaningar med framtida flyg

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Jesper Henningsson; Magnus Brewitz; [2019]
  Nyckelord :Bio jet fuel; bio fuel; jet fuel; sustainability; aviation; drivers; challenges; opportunities; Biojetbränsle; biobränsle; Försvarets Materielverk; FMV; hållbarhet; flyg; framställningsmetoder; drivkrafter; förutsättningar; möjligheter;

  Sammanfattning : Idag pågår en omfattande omställning till förnyelsebara energikällor för att minska negativa effekter orsakade av växthusgaser. Sverige har som mål att vara fossilfritt 2045. Biojetbränsle, jetbränsle framställt från biomassa, är det enda rimliga förnyelsebara alternativet för flyget meddagens teknik. LÄS MER