Sökning: "Altruism"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade ordet Altruism.

 1. 1. Busy Doing Good or Business Doing Good?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Tea Pettersson; Sofia Miram Olsson; [2020]
  Nyckelord :social entrepreneurship; entrepreneurship; gender; intention-based theory; social impact;

  Sammanfattning : The last decade's focus on social entrepreneurship (SE) can be seen as a response to increasing global social challenges. By combining social and environmental values with economic goals, SE has been proven to be a powerful tool in confronting these challenges. LÄS MER

 2. 2. Hemma bra, men borta bäst? - En kvantitativ studie om individers prestation och motivation relaterat till en ökad frekvens av hemarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Anderberg; Jessica Lind; Malin Olsson; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Home is good, but away is best? - A quantitative study about individuals’ performance and motivation related to an increased frequency of working remotely Seminar date: 2020-06-03 Course: FEKH19, Business Administration: Bachelor’s degree Project in Strategic Management, Undergraduate level, 15 credits Authors: Julia Anderberg, Jessica Lind and Malin Olsson Advisor: Devrim Göktepe-Hultén Key words: Working remotely, Performance, Motivation, Gender, Agency theory Purpose: Working remotely results in loss of control for the company, which leads to an increased opportunistic behaviour among employees. Insights in this area of problem, could be used as a tool for companies to make the employees work consistently with the interest of the company. LÄS MER

 3. 3. Ungas internet- och kollaborativa konsumtion i Sverige: En jämförelse av vad som predicerar ungas intention till, och deras skattade, konsumtionsbeteende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sandra Andersson; Ida Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Collaborative consumption; consumption behavior; internet consumption; Sweden; youths’; Social Sciences;

  Sammanfattning : Internetkonsumtion med frakt utgör en konsumtionsform som har eskalerat i Sverige. Även om detta konsumtionsbeteende inte är miljövänligt är det samtidigt förankrat med kollaborativ konsumtion. LÄS MER

 4. 4. Rousseau and Nietzsche on Education, not Altruism

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Deumier Morgan; [2020]
  Nyckelord :education; Rousseau; Nietzsche; altruism; philosophy; teaching;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att granska det altruistiska idealet i relation till Rousseaus och Nietzsches föreställning om den gode läraren. Att altruism är moraliskt gott är något som oftast ses som självklart. LÄS MER

 5. 5. Not Just for Kicks - A Qualitative Study on Volunteer Motivation in Swedish Football Clubs

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Matilda Nilsson; Elin Ruland; [2020]
  Nyckelord :Volunteer Motivation; Sports; Volunteer Functions Inventory; Self-Determination Theory; Altruism;

  Sammanfattning : According to recent population studies, the Swedish sports movement is experiencing a decline in the voluntary engagement upon which it relies. This raises the need for further research on what motivates volunteers, and by extension how to attract and retain volunteers. LÄS MER