Sökning: "Aluminium"

Visar resultat 1 - 5 av 502 uppsatser innehållade ordet Aluminium.

 1. 1. A method for developing stress-strain relationships using Nanoindentations

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Ludvig Lindsjö; Fanny Linander; [2021]
  Nyckelord :Nanoindentation; Material Science; Steel; Solid Mechanics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis is a material science research collaboration between the Division ofProduction and Materials Engineering at Lund Faculty of Engineering and theComputer-Aided Engineerings group at BorgWarner, Landskrona. The objectiveof the thesis is to explore the convertion of nanoindentation load-depth curves intotensile stress-strain curves, and to provide BorgWarner Landskrona with nanoin-dentation data on materials used in their standard production. LÄS MER

 2. 2. Non-Linear strain paths in Sheet Metal Forming

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Anton Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Sheet metal forming SMF ; Non-Linear strain path NLSP ; Test procedures; Failure models; Finite Element FE ; Plåtformning; Icke-linjära töjningsbanor; Test procedurer; brott model; Finita Element FE .;

  Sammanfattning : Today's automotive requirements have resulted in complex Sheet Metal Forming (SMF) processes of Sheet Metal (SM) with reduced formability, and thus it is crucial to be able to predict formability accurately to prevent material failure during SMF. Formability predictions today utilize Forming Limit Curves (FLC)s in Finite Element Analysis (FEA), but  FLCs are not valid for the Non-Linear Strain Paths (NLSP)s generated during SMF. LÄS MER

 3. 3. Material decomposition using a photon counting X-ray detector in low energy range

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Rasmus Solem; [2021]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Material decomposition in X-ray imaging is used to separate different materials or elements in an image and to quantify their respective concentration. The material decomposition and quantification are made possible by the dependency of attenuation on the attenuating material and photon energy. LÄS MER

 4. 4. Investigating the influence of moisture and temperature on adhesion and barrier properties in laminates

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Ramyashree Srinath; [2021]
  Nyckelord :sustainable packaging materials; temperature; moisture; adhesion; barrier properties; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A world leading food processing and packaging company, Tetra Pak works with the vision of ‘Protect what’s good’ and aims to be a pioneer in developing sustainable packaging. Tetra Pak offers a wide range of carton packaging out of which aseptic carton packages are the most common. LÄS MER

 5. 5. Utveckling och tillverkning av flödestestkammare med högupplöst motstånd för kompaktfläktar : Mätinstrument som mäter statiskt tryck och luftflöde för framställning av fläktkurvor vid prestandamätning av kompaktfläktar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :William Wallace; Oskar Wiström; [2021]
  Nyckelord :fan; test chamber; flow measurement; hot-wire anemometry; pressure measurement; fan curve; fläkt; testkammare; flödestest; fläktkurva; tryckmätning; varmtrådsanemometri;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts hos RotoSub AB i Linköping. RotoSub fokuserar på innovativa lösningar inom brusreducering för fläktar och är även utvecklingspartner med det österrikiska företaget Noctua, som utvecklar och tillverkar kompaktfläktar och processorkylare inom elektronikbranschen. LÄS MER