Sökning: "Alun"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Alun.

 1. 1. Taipuuko suomalainen oppikirja ruotsinsuomalaiseen äidinkielenopetukseen? : Sisällönanalyysi oppikirjasta ruotsalaisen peruskoulun äidinkielen kurssisuunnitelmaa vasten tarkasteltuna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Finska

  Författare :Daniel Halonen; [2021]
  Nyckelord :First language; mother tongue instruction; textbook analysis; teaching materials; policy documents; course plan; curriculum; Äidinkieli; äidinkielenopetus; oppikirjatutkimus; opetusmateriaali; ohjausasiakirjat; kurssisuunnitelma; opetussuunnitelma; Modersmål; modersmålsundervisning; läroboksundersökning; läromedel; styrdokument; kursplan; läroplan;

  Sammanfattning : Tutkielman tavoitteena oli selvittää voiko Suomessa julkaistua oppikirjaa perustellusti käyttää ruotsalaisessa suomi äidinkielenä -opetuksessa, ruotsalaisen peruskoulun opetussuunnitelman äidin­kielen kurssisuunnitelman keskeisiä sisältöjä vasten tarkasteltuna, kun kirja on tarkoitettu alun perin käytettäväksi Suomessa ruotsinkielisten koulujen suomi toisena kotimaisena kielenä -oppiaineessa, äidinkielenomaisen suomen oppimäärässä. Tutkimuksen taustalla on Ruotsissa julkaistun suomen kielen oppimateriaalin, joka olisi suunnattu ruotsalaisen kurssisuunitelman ”suomi ensimmäisenä kielenä” oppiaineeseen, vähäisyys. LÄS MER

 2. 2. Aluntillverkningens betydelse för skogen : med ett exempel från Andrarums alunbruk i Skåne 1637–1912

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Anna Andersson; Sanna Andersson; [2020]
  Nyckelord :Alummill; archive document; historical maps; Verkalinjen; history of forest; history of industry; Alunbruk; arkivdokument; historiska kartor; Verkalinjen; skogshistoria; industrihistoria;

  Sammanfattning : Andrarums alunbruk satte stort avtryck i den omgivande skogen. Bruket krävde stora resurser av ved för att kunna processa alunskiffer till alun, vilket gjorde att behovet av vedresurser var stort. LÄS MER

 3. 3. Fluorescence probes: towards automatic coagulant dosing

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Daphné Lecellier; [2018]
  Nyckelord :Drinking water quality; Water treatment process; Coagulation; Microcystis aerugosa; algal organic matter; LC-OCD; EEM; powdered activated carbon; Alum;

  Sammanfattning : There is a current lack of accurate tools to determine the concentration of cyanobacteria in situ.  Besides, cyanobacterial blooms have to be carefully monitored in reservoirs as they are more frequent because of climate change and can lead to potential released of toxins, along with other components. LÄS MER

 4. 4. En experimentell studie av styrkepotentialen vid SCA Munksunds kraftlinertillverkning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tina Hortlund; Mikaela Öhrvall; [2017]
  Nyckelord :Sex Sigma; DMAIC; Förbättringsarbete; Kvalitetsutveckling; SIPOC; Orsak-verkan diagram; SCA; Fullständiga faktorförsök; Försöksplanering; Försöksplan; Försöksdesign; EVOP; Evolutionary Operation; Besparingspotential; Pappersmaskin; Styrkepotential; SCT-CD; Sprängstyrka; Six Sigma; Duglighetsmått; Duglighetsindex; Kvalitetsarbete; Problemlösningsmetodik; Experiment; Autokorrelerad data; Regressionsanalys; Minsta kvadratmetoden; Variansanalys; ANOVA; Statistiska metoder; Statistiska verktyg; Processkännedom;

  Sammanfattning : Industrial manufacturing companies are working in a greater extent than before to optimize processes as well as reduce variation to build in quality in their products. SCA Munksund produces kraftliners with high variability for the strength measurements bursting strength and SCT-CD, together called strength potential. LÄS MER

 5. 5. Belonging in the Hyperreal : A Postmodern Reading of Kazuo Ishiguro's Never Let Me Go

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Alun Hughes; [2016]
  Nyckelord :Kazuo Ishiguro; Never Let Me Go; Jean Baudrillard; postmodern; hyperreal; loss of the real; belonging; genre; Kazuo Ishiguro; Never Let Me Go; Jean Baudrillard; postmodern; hyperverkligheten; förlust av verkligheten; genre;

  Sammanfattning : The focus of this essay is Kazuo Ishiguro’s Never Let Me Go. My central claim is that a theme of belonging underpins the novel and is recurrent in a number of different ways. In my reading, I utilise Jean Baudrillard’s postmodern critical concepts to produce this interpretation. LÄS MER