Sökning: "Alva Ödéhn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alva Ödéhn.

  1. 1. Specialidrottselevers syn på ämnet idrott och hälsa : Innebandyspelares upplevelser av likabehandling

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

    Författare :Alva Ödéhn; [2020]
    Nyckelord :Elever; idrott och hälsa; likabehandling; specialidrott; speciella anpassningar; utbildning;

    Sammanfattning : Under min egen gymnasietid, gick jag på ett idrottsgymnasium och hade ämnet specialidrott. Eftersom jag därför vet att elever kan ha olika syn på det allmänna ämnet idrott och hälsa, så intresserades jag mig för att undersöka elevers syn på ämnet. LÄS MER