Sökning: "Alva Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Alva Johansson.

 1. 1. Ålder är bara en siffra, eller? : En multimodal diskursanalys om representationen av äldre kvinnor i Lindex och Cellbes reklam

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alva Johansson; Cajsa Thorsson; [2022]
  Nyckelord :Multimodal discourse analysis; social sustainability; inclusion; ageism; representation; stereotypes; advertising; Lindex; Cellbes; Multimodal diskursanalys; social hållbarhet; inkludering; ålderism; representation; stereotyper; reklam; Lindex; Cellbes;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur äldre kvinnor representeras i Lindex och Cellbes reklam. Äldre får sällan synas i reklam och därmed underrepresenteras en stor del av Sveriges befolkning. Lindex och Cellbes är två svenska modeföretag som strävar efter att vara både socialt hållbara och inkluderande. LÄS MER

 2. 2. En miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet : Lösningen på läkemedelsföretagens miljöförstöring?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Johansson; Alva Mickelsson; [2022]
  Nyckelord :Health economics; environmental bonus; generic pharmaceutical market; Bertrand competition; Hälsoekonomi; miljöpremie; generikamarknaden; Bertrandmodellen;

  Sammanfattning : In May 2021 the Swedish government decided to establish a trial period for an environmental bonus within the swedish reimbursement system, with the purpose to reduce the emissions of antibiotics and carbon dioxide from the pharmaceutical industry. This thesis examines the effect of the bonus on the pharmaceutical market and whether the goal set by the government can be met based on economic theory. LÄS MER

 3. 3. Analys med qPCR för bedömning av telomerlängd

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Biomedicinsk laboratorievetenskap

  Författare :Alva Johansson; [2022]
  Nyckelord :Telomerer; telomerlängdsmätning; relativ telomerlängd RTL ; qPCR; telomerförkortning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vänskapsrelationers betydelse för invandrares sociala delaktighet : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alva Marklund Lejdebro; Julia Johansson; [2022]
  Nyckelord :integration; social delaktighet; vänmatchning; befriending programs; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Sveriges integrationspolitik kännetecknas idag av arbetsmarknadsrelaterade integrationsåtgärder såsom utbildning och arbete. Dessa insatser ska stärka individens självständighet och möjliggöra en snabb integrationsprocess, men trots detta ökar segregationen hos invandrare. LÄS MER

 5. 5. Palliativ vård i hemmet : - Cancersjuka personers upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Felicia Johansson; Alva Nylund; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER