Sökning: "Alva Mattsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Alva Mattsson.

 1. 1. Testing IoT Security : A comparison of existing penetration testing frameworks and proposing a generic framework

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Alva Widerberg Palmfeldt; William Mattsson; [2023]
  Nyckelord :Internet of Things; penetration testing; standardization; framework; vulnerability exploitation;

  Sammanfattning : The Internet of Things (IoT) refers to the billions of physical devices linked to the Internet worldwide, integrating into various systems like healthcare, finance, and transportation. However, the rapid market expansion has led to software and hardware security shortcomings, leaving IoT devices vulnerable to cybercriminals. LÄS MER

 2. 2. Har du förstått vad jag säger? : En kvalitativ studie om distansarbetets påverkan på intern kommunikation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jessica Kok; Alva Mattsson; Lina Rönnqvist; [2022]
  Nyckelord :Kommunikation; distansarbete; kommunikationsmedium; samarbete; kommunikationsstörningar;

  Sammanfattning : Forskningsfrågor: - Hur har en omställning till hybrid- och distansarbete påverkat en organisations interna kommunikation?  - Vilken påverkan har val av kommunikationsmedium på den interna kommunikationen under distansarbete?   Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur en övergång till hybrid- och distansarbete påverkar samarbete och intern kommunikation i organisationer. Syftet är också att belysa val av kommunikationsmedium, vilka hinder och störningar som kan uppstå samt vilka utmaningar som är förknippade med distansarbete. LÄS MER