Sökning: "Alva Noreen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alva Noreen.

  1. 1. Där du slutar tar jag vid.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

    Författare :Alva Noreen; [2020-07-08]
    Nyckelord :Installation; Rum; Bildrum; Bok; Textfragment; Dockskåpsmetod;

    Sammanfattning : Mitt examensarbete handlar om ett möblerande och ommöblerande med mina olika material och objekt. Ett arrangerande och återanvändande som kommit att bli min arbetsmetod, som jag valt att kalla Dockskåpsmetoden. En process där det ena slutar tar det andra vid. LÄS MER