Sökning: "Alva Westlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alva Westlin.

  1. 1. Carried interest i den svenska riskkapitalbranschen : En studie av den särskilda vinstandelen och dess verkliga innebörd i den svenska inkomstbeskattningen

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

    Författare :Alva Westlin; Josefine Gotting; [2013]
    Nyckelord :riskkapitalbolag; riskkapital; riskkapitalstruktur; carried interest; särskild vinstandel; verklig innebörd; beskattningsproblematik; beskattning av carried interest;

    Sammanfattning : Riskkapitalbranschen har varit etablerad i Sverige sedan 1980-talet, trots det finns det idag inget regelverk som specifikt reglerar denna verksamhet. Sedan år 2007 har Skatteverket bedrivit djupgående utredningar av bolag verksamma inom riskkapitalbranschen. LÄS MER