Sökning: "Alva Zalar"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Alva Zalar.

 1. 1. Den gröna markens marginalisering : En diskursanalys av omförhandlade konstruktioner av välfärdens landskap

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Alva Zalar; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie är gjord som ett examensarbete inom Masterprogrammet i stadsplanering på Blekinge Tekniska Högskola under våren 2019. Det finns en större mängd forskning som resonerar kring nya entreprenörsurbanistiska ideal som sätter både planeringen som verksamhet och staden i ett nytt sammanhang. LÄS MER

 2. 2. Det ena könet : en diskursanalys av planeringens syn på tjejer

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Hanna Wahlberg; Alva Zalar; [2016]
  Nyckelord :kön; genus; offentliga rum; stadsplanering; fysisk planering; jämställdhet; normativitet;

  Sammanfattning : Många skulle nog mena att det är självklart att vi ska arbeta för jämställdhet, både inompolitiken och inom den fysiska planeringen. Det “självklara jämställdhetsprojektet” äromöjligt att tacka nej till eftersom det utgår från grundprincipen om alla människors likavärde. LÄS MER