Sökning: "Alzheime"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Alzheime.

  1. 1. Resan genom Alzheimers sjukdom : ur anhörigas perspektiv

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :Sandra Ottosson; Louise Palmqvist; [2011]
    Nyckelord :Alzheime´s disease; relative; experience; Alzheimers sjukdom; anhörig; upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: Demens tillhör en av Sveriges största folksjukdomar och idag finns det cirka 150 000 personer som lider utav någon form av demenssjukdom, varav Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen. Sjukdomen medför kognitiv nedsättning som successivt försämras under sjukdomsförloppet och ställer då allt högre krav på den sjukes familj. LÄS MER