Sökning: "Alzheimer’s dementia"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden Alzheimer’s dementia.

 1. 1. The Use of Decision Trees to Detect Alzheimer's Disease

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Janis Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Decision Tree; Machine Learning; Alzheimer s Disease; Dementia; Open Access Series of Imaging Studies OASIS ; C4.5; CART; CHAID; Weka 3;

  Sammanfattning : Alzheimer's Disease is the most common disease of dementia, which may involve the decline of memory, communication, and judgement, yet it is hard to diagnose. The machine learning algorithms, Decision Trees, provide a possible solution to reduce the difficulty of the diagnosis process of Alzheimer's Disease. LÄS MER

 2. 2. Lindra lidande till sista andetaget- vårda patienter med demenssjukdom i livets slutskede : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emelie Holmström; Ellen Gustavsson; Matilda Stenholm; [2021]
  Nyckelord :Alzheimer’s; end-of-life care; palliative care; the six S:s; Alzheimers; palliativ vård; De 6 S:n; vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med demenssjukdom har visats erhålla sämre vård i livets slut. Patienterna erhåller bland annat mindre smärtlindring och mindre planering av vården vilket kan resultera i smärtsamma och oönskade livsförlängande åtgärder. LÄS MER

 3. 3. Hunden som modelldjur i humanforskningen med fokus på Alzheimers sjukdom

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Ida Hansen; [2021]
  Nyckelord :Alzheimers sjukdom; canine cognitive dysfunction; djurmodell; humana sjukdomar; hund; jämförande forskning; terapihundar;

  Sammanfattning : Idag finns nästan 800 ärftliga sjukdomar som drabbar hundar. För majoriteten av dessa finns liknande humana sjukdomar vilket gör komparativa studier mellan hund och människa intressanta. LÄS MER

 4. 4. Fluorescent molecules as probes for characterization of amyloid β fibrils

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Denisse Marginean; Ebba Hellstrand; [2021]
  Nyckelord :Alzheimer s disease; amyloid beta; amyloid; fluorescent probes; fluorescent ligands;

  Sammanfattning : Alzheimer’s Disease (AD) is the leading cause of dementia in the world and the World Health Organization has recognized AD as a global public health priority. One of the pathological hallmarks of AD is amyloid plaques formed from amyloid β (Aβ) fibrils. Aβ is formed when amyloid precursor protein is cleaved by secretase enzymes. LÄS MER

 5. 5. Hur kan demens illustreras bättre inom film? : En studie om att visualisera det icke-visuella

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Oliver Andersson; Malin Johansen; [2021]
  Nyckelord :Dementia; Alzheimers; animation; visualize; illustration; film; Demens; Alzheimers; animation; visualisera; illustration; film;

  Sammanfattning : I denna undersökning utforskar vi hur demens kan illustreras på ett mer fullständigt vis inom film i jämförelse med det nuvarande medielandskapet. Det visuella berättandet har stort inflytande på hur vi lär oss ny information och vårt ändamål är på ett realistiskt sätt visualisera hur en demensdrabbad person ser och upplever sin omgivning och på det viset uppmana filmskapare till att vara mer medvetna med sitt filmskapande. LÄS MER