Sökning: "Amalia Elf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amalia Elf.

  1. 1. Y-OQ 2.0 SR : En studie om behandlingens villkor och att tillämpa mätinstrument i behandling av ungdomar

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Linda Carlsson; Annett Elf; Amalia Forslund; [2009]
    Nyckelord :treatment; adolescent; measure instrument; involvement; evidence; ungdomar; behandling; mätinstrument; delaktighet; evidens;

    Sammanfattning : The Youth Outcome Questionnaire 2.0 Self Report (Y-OQ 2.0 SR) has been implemented in residential treatment centre in the Municipality of Örebro as a result of the strive for a more evidence-based working approach within social work. LÄS MER