Sökning: "Amalia Johnsén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Amalia Johnsén.

 1. 1. Att skapa en stad. Stadsutvecklingens politik, idé och praktik mellan tillväxt och omfördelning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Amalia Johnsén; [2019-06-13]
  Nyckelord :Stadsutveckling; Strategisk planering; Kommunal planering; Policy; Tillväxt; Omfördelning; Älvstaden;

  Sammanfattning : Syfte:Tidigare forskning har beskrivit att stadsutveckling präglas av två olika, och ibland motstridiga idéer. Å ena sidan präglas den av idéer om en politik för ekonomisk tillväxt i global konkurrens och å andra sidan av idéer om en politik för social omfördelning av makt och resurser. LÄS MER

 2. 2. ”En fot i varje värld” - En studie av hur chefer i hybrida organisationer hanterar multipla och konkurrerande krav

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Lisa Forsaeus; Amalia Johnsén; [2016-06-15]
  Nyckelord :Hybridorganisation; Konkurrerande krav; Institutionella logiker; Kommunala bolag; Strategisk hantering; Chefer;

  Sammanfattning : De kommunala bolagen präglas av förväntningar och krav som ställs på verksamheten. Dessa kännetecknas som komplexa och mångtydiga eftersom de kommunala bolagen är en kombination av offentlig förvaltning och det affärsdrivande bolaget. LÄS MER