Sökning: "Amanda Adam"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Amanda Adam.

 1. 1. “Hur är din chef rasist om hon har anställt dig?” En kvalitativ studie om afrosvenska socionomers upplevelser av rasism på arbetsplatsen samt vilka strategier de använder sig av för att bemöta rasismen om de får erfara det.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Amanda Adam; Tillmy Ukbu; [2021-05-19]
  Nyckelord :diskriminering; rasism; arbetsplats; strategier; afrosvenskar; vithet;

  Sammanfattning : Det finns en strukturell rasism i Sverige som medför fördelar med att vara vit då man besitter privilegier och därav inte möter strukturell rasism. Konsekvensen blir att vita gynnas samtidigt som icke-vita diskrimineras. LÄS MER

 2. 2. Son of Adam, Daughter of Eve : – Kristicentrism med Jesus gestaltning i barnlitteratur och filmatisering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Amanda Svensson-Sundén; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis’ aim is to examine the central and considerable Christian symbols in the tale ofNarnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe by C.S Lewis. The method used in this thesishas been as a content analysis of the book from 1950 and the two films from 1988 and 2005,which has been created from the books’ content. LÄS MER

 3. 3. Från Alan Kurdi till Kjell Bergqvist - En studie om bildgestaltningen av flyktingsituationen under hösten 2015 i svensk tryckt press

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Adam Elmervik; Alice Hermansson; Amanda Karlsson; [2018-09-07]
  Nyckelord :Refugee crisis; visual framing; fall 2015; news photos; news values; orientalism;

  Sammanfattning : The intention of this analysis has been to investigate how the so called refugee crisis in the fall of 2015 was framed in news photos, in Swedish print media. Within this question at issue, the analysis has aspired to discover possible differences between the selected newspapers, and between different time periods during the fall of 2015. LÄS MER

 4. 4. En värld av nätverk och rekommendationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Amanda Andunger; Mattias Meiczinger; [2018]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Forskare som Pierre Bourdieu, Adam Smith, Karl Marx, Nan Lin med flera har inom Sociologin försökt förklara människors möjligheter i samhället med olika former av kapital. Det vill säga olika sorters tillgångar och resurser som är socialt strukturerade av oss människor. LÄS MER

 5. 5. Vidareutveckling av friktionsbetingat förband för fixering av tankar

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Amanda Andersson; Adam Eklund; [2018]
  Nyckelord :preload in bolted joints; preload losses; rubber; settlement and creep; friction; micro-sliding; förspänning i skruvförband; förspänningsförluster; gummi; sättning och krypning; friktion; mikroglidning;

  Sammanfattning : Scania CV AB is one of the world’s leading companies within heavy vehicles. The company have a broad selection of trucks, which all are equipped with gas, or fuel tanks, depending on the fuel type of the truck, The trucks also contain air tanks that are used for braking and air suspension. LÄS MER