Sökning: "Amanda Ahlberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Amanda Ahlberg.

 1. 1. Timeout – Hand i hand med kvinnan

  Magister-uppsats,

  Författare :Amanda Ahlberg; Carin Holmström; [2019-07-03]
  Nyckelord :Timeout; Delaktighet; Normal förlossning; Utebliven förlossningsprogress; Barnmorskans uppdrag;

  Sammanfattning : Background: How a midwife cares for and acts during childbirth plays a big role when it comes to women’s experience of participation in prolonged labour. The woman may experience that she´s not involved in what the health professionals are doing. LÄS MER

 2. 2. Går arbetstillfredsställelse att predicera med hjälp av socialt stöd? : En undersökning av grundskollärares arbetssituation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Amanda Rosenberg; Josefin Ahlberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Out of sight, out of mind

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Ahlberg; [2016]
  Nyckelord :Pigovian taxes; Environmental taxation; Environmental policies; Policy-agenda; Policy changes; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper is about policy agenda and climate policies in Sweden. It examines why the alternative of a meat tax isn’t placing on the Swedish policy agenda. The study uses John W. LÄS MER

 4. 4. Redesigning the Swedish VAT system – Room for Pareto improvements?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Ahlberg; [2014]
  Nyckelord :Price elasticities; taxation in Sweden; Consumption taxes; Value added taxes; Optimal taxation; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper investigates the characteristics and history of value added taxes. Many previous studies have focused on the theoretical implications of value added taxes; this paper differs in the method used as well as the phrasing of research question. LÄS MER

 5. 5. Högläsningens metoder och effekter ur ett pedagog- och elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jennie Ahlberg; Amanda Persson; [2013]
  Nyckelord :Bokprat; Fantasi; Högläsning; Kreativitet; Literacy; Proximala utvecklingszonen; Scaffolding; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att belysa både pedagogers och elevers tal kring högläsningen i undervisningen i en årskurs 2. Detta gör vi genom att undersöka pedagogiska metoder kring högläsning i undervisningen och pedagogernas uppfattning om högläsningens effekter. LÄS MER