Sökning: "Amanda Ahren Moonga"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Ahren Moonga.

  1. 1. Management control systems in digital native companies

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

    Författare :Amanda Ahren Moonga; Anton Berzelius; [2019]
    Nyckelord :Digital native companies; Management control systems; Accounting function;

    Sammanfattning : This paper aims to investigate how digital native companies design and use management control systems with regard to digital innovation. Existing literature on management control and digital innovation are concerned with companies that are in the midst of a digital transformation process. LÄS MER