Sökning: "Amanda Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade orden Amanda Andersson.

 1. 1. Kommunikation i livets slutskede med patienter som har intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Viktoria Andersson; Amanda Johansson; [2021-02-25]
  Nyckelord :Palliativ vård; Vård i livets slutskede; Intellektuell funktionsnedsättning; Kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: I livets slutskede riskerar patienter med intellektuell funktionsnedsättning (IF) attbli missgynnade i sitt vårdande på grund av kommunikationssvårigheter. Om vårdpersonaloch patient inte har en adekvat kommunikation finns risken att patienten utesluts frånvårdplanering och att patienten inte får möjlighet till att framföra sina problem relaterat tillohälsa, behov eller önskemål. LÄS MER

 2. 2. Fackföreningsrörelsen – fluga eller framtid? : – en studie av ungas avtagande engagemang i fackföreningsrörelsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Andersson; [2021]
  Nyckelord :fackförbund; unga; generation; föreningsliv; fackförening; postmaterialism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Influence of garden structure and surrounding landscape on the presence of wildlife in Umeå

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Amanda Andersson; [2021]
  Nyckelord :urban; habitat selection; urban wildlife; garden; citizen science; Vulpes vulpes; Pica pica; wildlife gardening; wildlife friendly features; vegetation structure; greenspace;

  Sammanfattning : Around the world cities are growing. Expansion and densification often take place at the expense of urban greenspace, the most common habitat for urban wildlife. Even though gardens take up a significant amount of the city's green space, there are no general guidelines on how to manage garden to support local wildlife. LÄS MER

 4. 4. Vilka möjligheter och utmaningar har chefer att leda och motivera sina anställda mitt i en pandemi? : En kvalitativ studie av chefers upplevelser av att motivera och leda i en distanskontext

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Amanda Hübinette; Linnéa Andersson; [2021]
  Nyckelord :Distansarbete; ledarskap; transformellt ledarskap; situationsanpassat ledarskap; motivation; Covid-19.;

  Sammanfattning : Distansarbetet som nu bedrivits i över ett år på grund av Covid-19 och dess restriktioner har påverkat organisationer och företag världen över. Motivation och ledarskap har alltid varit viktiga frågor för organisationer och företagens framgång men blir vid distansarbete ännu mer betydelsefulla. LÄS MER

 5. 5. Kemi och berättelse i förskolan : En kvalitativ studie om hur pedagoger använder berättelsen om Berta i kemiundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Sofie Andersson; Amanda Eddeborn; [2021]
  Nyckelord :Berta; chemistry; natural Science; preschool; storytelling; Berta; berättelser; förskola; kemi; naturvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to shed light on how educators in preschool use the story Berta to teach chemistry to children in preschool. The study consists of two sub-studies, partly an interview study and partly a text analysis. LÄS MER