Sökning: "Amanda Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden Amanda Andersson.

 1. 1. Investeringsincitament i svenska storskaliga solcellsparker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Andersson; Lukas Bard; [2018-06-26]
  Nyckelord :investment; incentive; obstacle; financing; solar farms;

  Sammanfattning : With an untenable use of fossil fuels today, it is evident that an increase in investment is required within renewable energy. Investments in solar farms have increased in Sweden in accordance with global- and national goals towards an energy transition. LÄS MER

 2. 2. Aktiv språkutveckling i grundskolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amanda Andersson; Sara Hjalmarsson; [2018]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; didaktik; genrepedagogik; grundskola; förskoleklass;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att fördjupa kunskapen om språkutveckling i de lägre åldrarna F-3 i grundskolan. Undersökningen riktar sig mot användbara metoder och modeller som kan ge stöttning för språkutveckling hos elever. LÄS MER

 3. 3. Analyzing the usage of digital marketing and relationship marketing within Swedish SME’sin the B2B sector : Examining what is most effective

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Amanda Pettersson; Josefin Andersson; [2018]
  Nyckelord :Digital Marketing; Relationship Marketing; Social Media; Small and medium-sized businesses; B2B; effectiveness; marketing.;

  Sammanfattning : Many small/medium-sized businesses to business companies today struggle withdeciding what marketing strategy to adopt since they do not have the same resources aslarger companies have. Large businesses have certain inherent advantages over smallercompanies. LÄS MER

 4. 4. Delaktighet i beslutsfattande hos kvinnor med bröstcancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Maria Andersson; Amanda Rosendahl; [2018]
  Nyckelord :Autonomi; Erfarenheter; Information; Medverkande; Patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2016 drabbades 7500 kvinnor i Sverige av bröstcancer. Kvinnor förväntas vara delaktiga i beslut angående behandling vilket skapar olika upplevelser som är viktiga för sjuksköterskor att respektera. Syfte: Att beskriva upplevelse av delaktighet i beslutsfattande i hälso- och sjukvården hos kvinnor med bröstcancer. LÄS MER

 5. 5. "Barnet kanske behöver kasta något för att få ur sig en känsla"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Amanda Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER