Sökning: "Amanda Angberg Björdén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Amanda Angberg Björdén.

 1. 1. Vad är marina kolonilotter - och hur kan de kopplas till hållbar utveckling?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Amanda Angberg Björdén; Malin Hellström Krog; [2021-08-13]
  Nyckelord :Marina kolonilotter; havsodling; småskaligt vattenbruk; regenerativ havsodling; hållbar utveckling; blå tillväxt; kustzonplanering; marina resurser; socio-kulturella värden; blue community gardens; ocean farming; small scale aquaculture; regenerative ocean farming; sustainable development; blue growth; coastal planning; blue resources; socio-cultural values;

  Sammanfattning : Blue community gardens started out in Denmark ten years ago, as associations that cultivatemussels, oysters and algae. In Sweden the phenomenon is still relatively unknown. LÄS MER

 2. 2. Dokumentation av elever i behov av särskilt stöd

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amanda Angberg Björdén; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Syfte och problemformuleringSyftet med studien är att på en utvald skola kartlägga hur samarbetet mellan lärare i förskoleklass ochspecialpedagoger ser ut, samt hur samarbetet dokumenteras. Jag har valt att tydliggöra syftet med studien utifråntre frågeställningar. LÄS MER