Sökning: "Amanda Appelquist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Appelquist.

  1. 1. Att vara beroende av hjälp vid ALS : En studie av bloggar och biografier

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :Sofia Andersson; Amanda Appelquist; Emelia Fast-Bremberg; [2012]
    Nyckelord :ALS; Amyotrophic lateral sclerosis; dependent; experiences; biographies; blogs; ALS; Amyotrofisk lateralskleros; beroende; upplevelser; biografier; bloggar;

    Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en motorneuron sjukdom som bryter ner kroppens muskler. Detta försvagar de kroppsliga funktionerna. För att klara av sin vardag ökar då beroendet av hjälp från både hjälpmedel och människor. Syfte: Syftet var att belysa personers upplevelser av att vara beroende av hjälp vid sjukdomen ALS. LÄS MER