Sökning: "Amanda Assarsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Assarsson.

  1. 1. Föräldrars påverkan på barns matvanor och fysiska aktivitet : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

    Författare :Cecilia Assarsson; Amanda Sjöqvist; [2015]
    Nyckelord :Fysisk aktivitet; föräldrars påverkan; hälsosam livsstil; matvanor;

    Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är ett av de största folkhälsoproblemen i världen. I Sverige är vart femte barn i yngre skolåldern överviktig och fem procent utav dem är feta. Det är därför viktigt att veta hur stor påverkan föräldrar har på barns matvanor och fysisk aktivitet. LÄS MER