Sökning: "Amanda Avinder"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Avinder.

  1. 1. En enkätstudie om laserterapi inom rehabilitering av djur : med fokus på sårläkning och osteoartrit

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Författare :Amanda Avinder; Robin Lek; [2021]
    Nyckelord :laserterapi; osteoartrit; rehabilitering; smådjur; sårläkning;

    Sammanfattning : Laserterapi används alltmer vid rehabilitering av djur och vikten av att använda vetenskapligt evidensbaserade metoder för att öka patientsäkerheten är stor. Forskning inom laserterapin visar varierande resultat och utvärderingen av dessa försvåras då försöksmetoderna skiljer sig från varandra. LÄS MER