Sökning: "Amanda Bergqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Amanda Bergqvist.

 1. 1. "Det är på gränsen till omöjligt att få reellt samtycke" : Biståndshandläggares erfarenheter i utredningsprocessen med klienter som har demenssjukdom gällande klientens självbestämmande

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Amanda Hellrin; Jessica Bergqvist; [2021]
  Nyckelord :biståndshandläggare; demenssjukdom; självbestämmande; gräsrotsbyråkrat; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Den här kvalitativa studiens syfte är att undersöka biståndshandläggares erfarenheter i utredningsprocessen med klienter som har demenssjukdom gällande klientens självbestämmande. Det empiriska materialet består av åtta transkriberade, semistrukturerade intervjuer med biståndshandläggare från fem olika kommuner i två olika län. LÄS MER

 2. 2. Redirecting player speech : Lexical entrainment to challenging words in human–computer dialogue

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Amanda Bergqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In a well-documented approach to dealing with the immense diversity of human language, the words that a dialogue system can understand are embedded in its output speech, causing human speakers to spontaneously adopt words familiar to the system—a process known as lexical entrainment. In previous studies, however, the tasks have been simple and the words suggested by the computer close synonyms to the ones that the participant originally used. LÄS MER

 3. 3. Från Alan Kurdi till Kjell Bergqvist - En studie om bildgestaltningen av flyktingsituationen under hösten 2015 i svensk tryckt press

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Adam Elmervik; Alice Hermansson; Amanda Karlsson; [2018-09-07]
  Nyckelord :Refugee crisis; visual framing; fall 2015; news photos; news values; orientalism;

  Sammanfattning : The intention of this analysis has been to investigate how the so called refugee crisis in the fall of 2015 was framed in news photos, in Swedish print media. Within this question at issue, the analysis has aspired to discover possible differences between the selected newspapers, and between different time periods during the fall of 2015. LÄS MER

 4. 4. Restitution of Unjust Enrichments: A Right to Remediation for Human Rights Abuses from Parent Companies

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Bergqvist; [2018]
  Nyckelord :Business Human Rights; Human Rights; Company Law; Private Law; International Human Rights Law; Law of Restitution; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As of today, there are no binding obligations under international human rights law for companies. Therefore, the UNGPs and the OECD Guidelines has emerged as soft law instruments which explains social and legal expectations on states and business in regards of human rights. LÄS MER

 5. 5. Produktutveckling portabel oljeseparator för gruvindustrin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Amanda Bergqvist; [2017]
  Nyckelord :produktutveckling; Rejlers; Oljeseparator;

  Sammanfattning : .... LÄS MER