Sökning: "Amanda Blomberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Amanda Blomberg.

 1. 1. Administrativa sanktioner vid marknadsmissbruk : Tillgodoses grundläggande rättssäkerhetsgarantier?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Amanda Blomberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "I'll be heard" : En multimodal kritisk diskursanalys av true crime-dokumentären Conversations with a killer: the Ted Bundy tapes

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Amanda Bäck Shortt; Matilda Blomberg; [2019]
  Nyckelord :MCDA; framing theory; media logic; true crime; Ted Bundy; MCDA; gestaltningsteorin; medielogik; true crime; Ted Bundy;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på hur gärningsmannen av ett brott, och händelserna kring denne, gestaltas inom true crime. För att avgränsa arbetets storlek ligger studiens fokus på gestaltningen av seriemördaren Ted Bundy i dokumentären Conversations with a killer: the Ted Bundy tapes. LÄS MER

 3. 3. Optimeringsmodell för globalt produktionsutbyte : Minimering av produktionskostnad för Scanias motorbearbetning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Felicia Blomberg; Amanda Kröger; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The engine production, machining and foundry at Scania is facing a higher production load and is, very soon, utilizing the whole capacity. Today, two production plants collaborate to meet global demand. However, the global structure of the planning process is missing. LÄS MER

 4. 4. Konsten att leda sig själv : En kvalitativ fallstudie om hur självledarskap kommer till uttryck i och genom kulturen på Desenio

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Amanda Blomberg; Anna Johnsson; [2019]
  Nyckelord :Self-leadership; leadership; social construction; culture; organizational culture; culture and leadership; Självledarskap; ledarskap; social konstruktion; organisationskultur; kultur; organisation;

  Sammanfattning : Självledarskap är ett forskningsområde som blev ett omtalat fenomen under mitten av 1980-talet. Det finns dock inte mycket forskning kring hur självledarskap kommer till uttryck inom en specifik organisation. LÄS MER

 5. 5. Framtidens ledarskap i e-handelsföretag : En kvalitativ studie om ledarskap i e-handelsföretag tolkat genom ledarskapsmetaforer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Anna Johnsson; Amanda Blomberg; Anna Glowacki; [2018]
  Nyckelord :Leadership; E-commerce; Leadership Metaphors; Alvesson Spicer; Ledarskap; e-handel; ledarskapsmetaforer; Alvesson Spicer;

  Sammanfattning : Det finns mycket forskning inom ledarskap då det är ett relevant fenomen att studera. Det finns dock inte mycket forskning kring hur ledarskap kommer till uttryck i e- handelsföretag. Vi ville, genom en kvalitativ studie, öka vår förståelse för hur ledarskap kommer till uttryck i e-handelsföretag. LÄS MER