Sökning: "Amanda De Graaf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda De Graaf.

  1. 1. Becoming a healthy subject : Discourses of healthism, gender and self-governance in two health magazines

    Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Amanda de Graaf; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER