Sökning: "Amanda Ekhlasi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Ekhlasi.

  1. 1. Glappet mellan Nordea och den mediala bilden : En framinganalys av svensk media och Nordeas externa kommunikation efter offentliggörandet av bankflytten till Finland

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

    Författare :Sofia Flodin; Amanda Ekhlasi; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : In September 2017, one of Sweden's largest banks Nordea, announced their plan to move their legal head office from Sweden to Finland. The move was a direct consequence of two governmental reasons. Firstly, the plan to raise the bank taxes. Secondly, the fact that Finland is a member of The European Banking Union. LÄS MER