Sökning: "Amanda Englund"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Amanda Englund.

 1. 1. Erfarenheter av smärta och skador bland dansare - en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Amanda Englund; Fredrik Knutsson; [2018]
  Nyckelord :Muskuloskeletal smärta; skador; träning; dans; rörelse; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Upplevelser och erfarenheter av smärta bland dansare - en intervjustudie. Bakgrund: Den professionella dansaren börjar träna hårt redan tidigt i livet. Detta kräver en avsevärd investering av tid och energi. LÄS MER

 2. 2. Den mobila bankkunden : En kvalitativ studie om kundrelationer och värdeskapande inom den svenska banksektorn.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Alicia Englund; Amanda Öberg; [2018]
  Nyckelord :Mobile customer; digitalization; customer relations; value; co-creation; Swedish banks.; Mobila kunden; digitaliseringen; kundrelationer; värdeskapande; kundens medverkan; svenska storbanker.;

  Sammanfattning : Titel: Den mobila bankkunden - En kvalitativ studie om kundrelationer och värdeskapande inom den svenska banksektorn.  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska storbanker arbetar med kundrelationer. LÄS MER

 3. 3. "De ställde aldrig frågan, så jag berättade inte" : Våldsutsatta kvinnors upplevelser av sjuksköterskans bemötande

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Caroline Skantz; Amanda Olofsson Englund; [2018]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; kvinnor; upplevelser; sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Introduktion: Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem och är ett allvarligt hot mot kvinnors hälsa. Sjuksköterskan är ofta den första inom hälso- och sjukvården som möter kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. LÄS MER

 4. 4. Resvanor i ett mindre samhälle med fokus på cykeln : En fallstudie i Grums kommun

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Amanda Nederman; Ida Englund; [2017]
  Nyckelord :Bike; small community; travel habits; Cykel; mindre samhälle; resvanor;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på vilka faktorer som påverkar varför människor i ett mindre samhälle med historiskt lågt cyklande väljer att cykla eller inte cykla. Vi vill se vilka faktorer som påverkar cyklandet positivt respektive negativt. LÄS MER