Sökning: "Amanda Gärdebring"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Gärdebring.

  1. 1. Putins gasprojekt eller Kommunens framtid? En frameanalys av Nord Stream 2

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Amanda Gärdebring; Vidar Wirén Gimle; [2019]
    Nyckelord :Nord Stream 2; kommunalt självstyre; makt; diskurs; säkerhetisering; framing; policy; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Denna uppsats utforskar hur problemframställningar är till gagn för omförhandlingar av maktrelationer mellan olika politiska nivåer. År 2016 fick Karlshamns kommun förfrågan av Nord Stream AG att upplåta sin hamn för lagring av rör till bygget av gasledningen. LÄS MER