Sökning: "Amanda Gräns"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Amanda Gräns.

 1. 1. "Flexibelt arbete är bra men…" : En kvalitativ studie om flexibelt arbete och gränsdragningsstrategier utifrån ett chefsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Amanda Gustafsson; Emilia Lindholm; [2018]
  Nyckelord :flexible work; work life balance; working environment; stress; leadership; culture; Flexibelt arbete; gränsdragning; arbetsmiljö; stress; ledarskap; kultur;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur chefer upplever flexibelt arbete samt hur de använder sig av gränsdragningsstrategier för att hantera balansen mellan arbete och privatliv. Studien har baserats på frågeställningar gällande hur chefer ser på det flexibla arbetet, hur krav/kontroll/stöd och balans påverkar chefers hälsa, hur förhållandet mellan arbete och privatliv ser ut samt vilka gränsdragningsstrategier som används. LÄS MER

 2. 2. Svenskens vardagsrum: Franchising och organisationskultur i restaurangbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Söderblom Gräns; Linda Nilsson; Sofi Ingvarsson; [2018]
  Nyckelord :Franchising; organizational culture; culture; business format franchising; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Finns det plats för liv på kyrkogården? : om att utveckla sociala och rekreativa värden på kyrkogårdar och begravningsplatser

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Backlund; [2018]
  Nyckelord :kyrkogård; begravningsplats; kulturhistoria; rekreation; platsteori; sorgearbete;

  Sammanfattning : Kyrkogårdar och begravningsplatser i städerna står folktomma. De är stora grönområden med potential att fungera för sociala och hälsofrämjande aktiviteter, trots detta utnyttjas platserna nästintill enbart av besökare som kommer dit för att sörja och minnas. Samtidigt som detta sker, tilltar behovet av grönytor i städerna. LÄS MER

 4. 4. Etablering av PCR-analys för verifiering av Treponema pallidum

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Amanda Norrbelius; [2018]
  Nyckelord :polA-gene; Real-time PCR; Syphilis; Treponema pallidum; Ulcers;

  Sammanfattning : Syfilis är en sexuellt överförbar infektion som orsakas av spiroketen Treponema pallidum subspecies pallidum. Laboratoriediagnostik utgörs i första hand av serologiska test tillsammans med kliniska fynd men på grund av olika faktorer är dessa inte helt pålitliga. LÄS MER

 5. 5. När kapitalet färgar radiovågorna : Hur reklamfinansieringen avspeglar sig i programinnehållet i kommersiell radio

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Brunnberg Söderberg Amanda; [2017]
  Nyckelord :Kommersiell; radio; reklamfinans; programformat; branschlogik;

  Sammanfattning : Den kommersiella radion är beroende av reklamfinansiering för sin överlevnad och det enda sättet att locka till sig annonsörer är att kunna visa att man nåt ut till den breda massan och för att nå ut till den breda massan behövs ett intressant redaktionellt innehåll. Det redaktionella innehållet är en produkt av den branschlogik som råder och ingår i det branschformat som genom kloning och franchising sprider sig inom det rådande radioklimatet. LÄS MER