Sökning: "Amanda Höglund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Amanda Höglund.

 1. 1. Vad är en rörelse av komplex karaktär? : Ett projektarbete med gruppintervjuer om en intervention

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Amanda Ehn; Andrea Höglund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med projektet är att undersöka rörelser av komplex karaktär. I särskilt fokus står hur elever upplever och beskriver i projektet specifikt valda rörelser av komplex karaktär. Men även hur olika rörelsekvalitéer kan skilja sig åt. LÄS MER

 2. 2. Identitetsskapande genom inredning - Hinder och möjlighet för hållbar konsumtion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Höglund; Amanda Jenhall; [2016-06-29]
  Nyckelord :Identitet; Inredning; Hållbarhet; Konsumentbeteende;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Familj, moderskap och incest i Så länge vi båda andas : En queerteoretisk temastudie av Stephenie Meyers Så länge vi båda andas

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Amanda Reventlid; [2011]
  Nyckelord :Judith Butler; Anna Höglund; T wilight; Breaking dawn Så länge vi båda andas ; family; motherhood; incest; vampires; heteronormative; the heterosexual matrix.; Judith Butler; Anna Höglund; Twilight; Så länge vi båda andas; familj; moderskap; incest; vampyrer; heteronormativitet; den heterosexuella matrisen.;

  Sammanfattning : This paper examines in what way the heterosexual matrix is challenged by Stephenie Meyer in Breaking dawn (Så länge vi båda andas). By doing a thematic study on the various family constellations appearing in the novel, I search for the queer elements in it. LÄS MER